A concurs les obres de dos polígons per valor de 375.000 euros

Es faran treballs de millora en les zones industrials de la Beniata i Cotes Baixes

A concurs les obres
Un dels carrers del polígon industrial de la Beniata que serà sotmesa a obres de millora.

L’Ajuntament d’Alcoi ha tret a concurs la contractació de diverses obres de millora en els polígons industrials de Cotes Baixes i La Beniata, que en total suposen una inversió de 375.000 euros. Es tracta d’actuacions contemplades en el projecte de modernització d’àrees industrials promogut pel Pla d’Impuls Industrial d’Alcoi i que són finançades en part amb les ajudes de l’Institut Valencià de la Competitivitat Empresarial (IVACE).

En primer lloc, la Junta de Govern ha aprovat l’expedient per a licitar les obres per a la millora viària dels carrers “D” “E” i “F” del polígon industrial Cotes Baixes. El pressupost base de licitació d’aquest projecte ascendeix a 94.814,08 euros. Les empreses interessades podran presentar ofertes fins al pròxim 10 de setembre i aquella que s’adjudique el contracte disposarà d’un termini de tres mesos per a executar l’actuació.

D’altra banda, l’Ajuntament ha aprovat l’expedient per a adjudicar el contracte d’obres per a la canalització del cablejat aeri existent als carrers Filà Navarros i Filà Verds, així com el reasfaltat d’aquests carrers i la reurbanització de la carretera de la Font Roja, en el polígon industrial de la Beniata.

El pressupost base de la licitació és de 279.984,03 euros (IVA inclòs), dels quals 156.931,04 euros (56,05%) seran finançats per l’IVACE i 123.052 euros (43,95%) seran aportats per l’Ajuntament d’Alcoi. El termini per a la presentació d’ofertes finalitza el 15 de setembre i l’empresa adjudicatària comptarà amb un termini aproximat de tres mesos per a executar les millores.

Segons subratlla el regidor d’Indústria, Jordi Segura, “el compromís d’aquest Govern és potenciar el teixit industrial existent i atraure noves empreses per a generar ocupació. Per això, hem impulsat la reforma de totes les àrees industrials de la ciutat”.

Send this to a friend