Acaba la reurbanització de tres carrers del polígon Cotes Baixes

L'import total de l'actuació és de 95.000 euros

Acaba la reurbanització de tres carrers del polígon Cotes Baixes
S’ha procedit a la repavimentació de diversos carrers del polígon.

Dins dels treballs d’adequació i millora de les àrees industrials d’Alcoi, acaben de finalitzar part de les obres previstes a Cotes Baixes, polígon per al qual hi ha prevista una inversió total de 201.977 euros, dels quals 165.340 euros són a càrrec de l’Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE) i la resta 36.637 euros seran aportats per l’Ajuntament.

L’actuació que acaba de finalitzar ha consistit en la repavimentació necessària per a reparar la part de la xarxa viària del polígon més deteriorada que existeix, en concret, els carrers D, E i F.

COST DE 95.000 EUROS
Per a dur a terme aquestes obres, el pressupost ha ascendit a 95.000 euros. D’aquesta quantitat, 77.767 euros (un 81,86%) s’han obtingut gràcies a les ajudes concedides pel *Ivace, mentre que l’aportació municipal és de 17.233 euros (18,14%).

La superfície total de l’àmbit sobre el qual s’ha actuat ascendeix a uns 7.000 metres quadrats. A més de la reposició del paviment per a impedir que afloren clivelles en superfície, s’ha procedit també al pintat de la senyalització horitzontal sobre la calçada, així com del carril bici en carrer E.

Segons destaca el regidor d’Indústria i Activitats, Jordi Segura, “millorar les condicions que el nostre sòl industrial ofereix tant a les empreses ja consolidades com a les que vulguen assentar-se en un futur, és un objectiu prioritari per a aquest Govern, que ha fet un important esforç econòmic en aqueix sentit”. Segura ha destacat, a més, la importància de comptar amb el suport de l’Administració autonòmica, que “a través de l’IVACE ofereix una ajuda crucial per a aconseguir que els polígons d’Alcoi atractius i competitius”.

Send this to a friend