AITEX lidera un projecte europeu d’economia circular

L'objectiu és avançar cap a una economia circular que tancament el cicle dels materials

AITEX lidera un projecte europeu d'economia circular
Assistents a la primera reunió del projecte.

Recentment ha tingut lloc la primera reunió del projecte internacional SYMSITES, que lidera el centre d’investigació i innovació AITEX.

Un total de 30 socis són col·laboradors, i procedeixen de 9 països diferents. Entre els membres, s’inclouen universitats, centres d’investigació, empreses privades, companyies de gestió d’aigües residuals i associacions de governs locals, procedents d’Espanya, Dinamarca, Àustria, Grècia, Alemanya, Bèlgica, Itàlia, Romania i Israel.

L’objectiu d’aquesta nova iniciativa és avançar cap a una economia circular que tancament el cicle dels materials i és finançat amb fons europeus.

PROJECTE SYMSITES
Els processos i empreses dedicades al reciclatge porten ja temps implantades en la nostra societat. No obstant això, en la majoria dels casos els enfocaments es troben circumscrits a un determinat àmbit d’actuació. El ciutadà deposita els residus en contenidors de recollida separada. L’empresa municipal realitza el trasllat al centre de tractament de residus urbans. Allí, es classifica, i es destina cap a processos de recuperació de materials, incineració o depòsit en abocadors. Els materials recuperats són venuts com a materials secundaris a empreses i indústries, que els utilitzen per a nous processos de fabricació. En última instància, nous productes que estan compostos per un percentatge de materials reciclats arriben als ciutadans a través dels canals de comercialització. Aquestes diferents baules són els que conformen la cadena de l’economia circular. No obstant això, cadascun per separat és incapaç de tancar els cicles materials, perquè requereix de les funcions que compleixen la resta.

És així com naix el projecte Symsites (concedit dins de la convocatòria europea: HORIZON-CL4-2021-TWIN-TRANSITION-01-14) l’objectiu del qual és el desenvolupament de diferents tecnologies per a demostrar el concepte de simbiosi urbà-industrial. La qual pot entendre’s com una cooperació entre els diferents òrgans per al bon funcionament de l’economia circular. Lluny d’un paradigma de competició, es necessita la cooperació i col·laboració entre ciutadans, municipis i empreses. En aquest cas, cadascuna de les empreses i organismes que participen en la gestió de residus són baules que necessiten treballar de manera coordinada.

Send this to a friend