Alcoi congela les taxes per a l’any que ve

No s'aplicarà la pujada de l'IPC prevista del 3% en els preus públics

Alcoi congela les taxes per a l'any que ve
L’Ajuntament mantindrà els impostos en 2022.

El govern municipal ha anunciat que l’any que ve no s’aplicarà la pujada de l’IPC prevista –al voltant del 3%– a les taxes i preus públics pels serveis municipals. Recordar que tal com s’ha vingut remarcant des del govern, la pressió fiscal a Alcoi està per davall de la mitjana provincial i estatal, segons indiquen les xifres oficials emeses per cada administració.

D’igual forma, incideixen en què a més de ser una de les ciutats on menys es paga en impostos, els serveis que dóna aquest ajuntament a la seua ciutadania estan per damunt de la mitjana nacional i autonòmica.

Entre altres, es congelaran els impostos sobre Activitats Econòmiques (IAE), Vehicles de Tracció Mecànica, o Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO). També es mantindran taxes com la de drets d’examen i participació en processos selectius, celebració de matrimoni civil, llicències i comunicacions ambientals, entrada a museus i exposicions; igualment serveis com el subministrament d’aigua potable a domicili, transport universitari, escoles infantils municipals, complex esportiu Eduardo Latorre, o l’escola municipal de teatre, entre molts altres.

Cal ressaltar que recentment es van adoptar mesures derivades de l’actual conjuntura econòmica, incentivant la creació d’ocupació, promoció de l’activitat econòmica i la transició ecològica, a través d’una fiscalitat justa i progressiva. Un exemple és la reducció de l’IAE al 1,2 per a empreses situades en polígons industrials, rebaixant-lo respecte als carrers de primera categoria i resta de la ciutat. També es va rebaixar la tarifa B en la taxa per recollida, tractament i eliminació de fems i residus sòlids urbans per a hotels i residències.

A més, s’ha eliminat la taxa d’aprofitament públic de barres, amb la intenció d’afavorir a l’hostaleria local. I l’última mesura aprovada és la modificació dels preus públics de les instal·lacions esportives municipals.

Send this to a friend