Alcoi rehabilitarà el Museu Arqueològic ‘Camil Visedo Moltó’

El Consell acaba de consignar una subvenció de 150.000 euros

Alcoi rehabilitarà el Museu Arqueològic
Imatge actual de l’entrada al museu.

L’Ajuntament d’Alcoi ha adjudicat la redacció del projecte de consolidació i posada en valor del Museu Arqueològic Municipal ‘Camil Visedo Moltó’ i preveu que les obres puguen licitar-se a principis del pròxim any. Els treballs compten amb un pressupost estimat de 498.904 euros, quantitat que el consistori preveu sufragar quasi íntegrament amb fons procedents de la Generalitat Valenciana i de la Diputació Provincial d’Alacant.

D’una banda, el Diari Oficial de la Generalitat acaba de publicar la concessió d’una ajuda de 150.000 euros, que es destinarà a iniciar la licitació de les obres, una vegada que el departament d’Arquitectura haja acabat de revisar el projecte bàsic i done el seu vistiplau al projecte definitiu. Aquest procés ja ha començat i es preveu completar-lo dins del termini i en la forma escaient.

D’altra banda, el consistori comptarà amb una altra subvenció de 349.233,32 euros de la Diputació d’Alacant, que cobrirà el 70% de l’obra. En una resolució publicada el passat 11 de novembre, l’Administració provincial va acordar concedir aquesta ajuda a Alcoi.

No obstant això, a causa de la falta de pressupost, va ser exclòs al costat de la resta de municipis de major població, als quals s’ha tornat a convocar. Alcoi ja està preparant la documentació per a tornar a presentar-se i no haurà d’aportar nova documentació, ja que la Diputació respectarà la consignació atorgada en la primera convocatòria.

La reforma del Museu Arqueològic suposarà dur a terme la consolidació i millora de la mitgera i les façanes de l’edifici situat en la placeta del Carbó; la substitució o reparació de la fusteria; la substitució integral del sistema de climatització actual, per un més eficient; i l’adequació de l’edifici a la normativa d’accessibilitat, amb millores en els accessos i l’ascensor o la reforma dels banys, entre altres actuacions. A més, es preveu reparar les humitats existents en el paviment de la planta baixa, així com dur a terme altres actuacions que puguen sorgir i que revisten urgència.

Send this to a friend