Alumnes del Pare Vitòria analitzen l’estat del Serpis

La investigació pretén revelar la conservació de l'ecosistema aquàtic

Alumnos del Pare Vitòria analizan el estado del Serpis
Expedició realitzada pels estudiants del Pare Vitòria en el riu Serpis

Educar en la consciència mediambiental és un dels resultats més imminents que està aconseguint el projecte d’investigació que encapçala l’IES Pare Vitòria com a Observatori de qualitat ambiental respecte a la conservació de l’ecosistema fluvial del riu Serpis des del seu naixement fins a la mar, i que forma part del Projecte d’Investigació i Innovació Educativa (PIIE) subvencionat per la conselleria d’Educació.

Alumnes de 4t d’ESO de ‘Laboratori d’investigació ambiental’ i dels cicles formatius de Laboratori de química i d’Educació i Control Ambiental (ECA) d’aquest centre educatiu han dut a terme recentment la recollida de mostres del riu en diferents punts, com per exemple, el Racó de Sant Bonaventura, la depuradora de Els Algars, l’embassament de Beniarrés, Potries o la depuradora de Gandia, entre les quals hi ha tant zones naturals com punts antropitzats i sotmesos a impactes ambientals derivats de nuclis urbans, activitat industrial i agrícola o estacions de depuració d’aigües, amb el propòsit de conéixer la qualitat ambiental de l’ecosistema aquàtic. El resultat s’extraurà atenent diferents criteris, com ara els principals paràmetres fisicoquímics (pH, temperatura, nutrients, fosfats, amoni…), indicadors microbiològics i la identificació dels microinvertebrats aquàtics com a bioindicadors.

SUPORT SECTORS SOCIALS
L’última expedició de tardor va tindre lloc la setmana passada per part de l’alumnat esmentat del Pare Vitòria, centre del qual naix aquest projecte i en el qual es troben implicats la gran part de departaments i al qual s’estan sumant administracions, entitats, associacions, universitats, centres educatius de diferents localitats com l’IES Pare Arques de Cocentaina, i entitats privades per a fer créixer aquesta iniciativa que vetla per la conservació del riu Serpis i que cada vegada està repercutint en un major nombre de persones.

El professor Santi Villora, és al costat de Beatriz Viseras, un dels coordinadors del projecte, i comenta que “estem en un estudi preliminar que a poc a poc anirà eixint a la llum i donarem informació més rigorosa”.

Referent al creixement del projecte, Villora assegura que són diferents els òrgans que se sumen a ell a través del seu suport i que cada vegada estan “quallant” més col·laboracions, entre elles de la Fundació Mútua Llevant, que està fent “un seguiment per a fer després una exposició”, de la Universitat d’Alacant, de la Universitat Politècnica de València, l’Ajuntament de Gandia o Ecologistes en Acció-La Carrasca. També s’ha començat a mantenir contacte amb les depuradores, la labor de les quals destaca Villora per “l’efecte positiu” en l’aigua del riu la repercussió del qual ja s’aprecia. En aquest sentit, el coordinador del projecte explica que aquesta iniciativa està sent “una bona excusa per a intercanviar informació i per a ser més sensibles a la necessitat de la depuració de les aigües”.

“La resta de sectors socials s’estan bolcant. Naix d’un institut però s’està fent gran per a poder canviar les coses”, incideix Villora, qui destaca que encara que hi ha zones del riu Serpis que “estan precioses” hi ha unes altres que requereixen cures.

Així, a través de les col·laboracions, l’estudi podria analitzar també la repercussió de la disminució del cabal que es tradueix en la “mort de peixos” i a “treballar el grup dels amfibis”, conclou Villora.

Send this to a friend