Banyeres gestionarà pagaments tributaris a través de SUMA

Amb la finalitat de facilitar els mecanismes necessaris per a tramitar el pagament d'autoliquidacions de taxes, preus públics i altres conceptes

SUMA
La idea és que la Corporació puga funcionar amb els sistemes que posa SUMA

L’Ajuntament de Banyeres de Mariola ha acordat encarregar a la Diputació Provincial d’Alacant que SUMA que facilite els mecanismes necessaris per a tramitar el pagament d’autoliquidacions de taxes, preus públics i altres conceptes d’ingressos a través dels programes i sistemes informàtics que utilitza aquest òrgan de gestió tributària. L’encàrrec és conseqüència de la constant evolució dels sistemes electrònics que utilitzen les entitats financeres, la qual cosa està suposant la implantació de sistemes de pagament mitjançant targeta, caixers automàtics i sistemes telemàtics, mecanismes als quals no estan adaptats els sistemes informàtics que maneja el consistori en l’actualitat.

La idea és que la Corporació puga funcionar amb els sistemes que posa SUMA a la disposició dels Ajuntaments i que l’aplicació de taxes, preus públics o impostos es realitze utilitzant les aplicacions d’aquest òrgan.

Send this to a friend