Banyeres vol que el Puerto Seco se situe a Villena

Com un dinamitzador de l'activitat econòmica

Los bomberos intervienen en un incendio industrial en Banyeres
Zona industrial de Banyeres.

El municipi de Banyeres de Mariola, mitjançant una moció conjunta signada per tots els partits polítics representats a l’Ajuntament, ha defensat que el ‘Puerto Seco del Levante Interior’ derivat de la construcció del Corredor Mediterrani, siga situat a Villena.

La instal·lació d’un ‘port sec’ o estació ferroviària de mercaderies, així com una zona d’activitats logístiques annexa que servisca a aquesta infraestructura, suposaria un valor afegit a tota l’àrea d’influència, entre la qual es troba Banyeres de Mariola. Implicaria espais atractius per a atraure a noves empreses, més inversió, consolidació i creixement de les empreses existents, així com la retenció de talents i la reducció de l’emigració de la població més jove, aspectes que incidirien en el manteniment i potenciació de la indústria en la localitat.

També implicaria economies més dinàmiques gràcies a la creació de més empreses, més comerç i més serveis. Situar aquesta infraestructura a Villena suposaria un fort impuls per a aconseguir que aquestes comarques continuen sent territoris que cobrisquen tot tipus de necessitats i que brinden les oportunitats necessàries als seus ciutadans, la qual cosa suposa un gran bé per a la cohesió social i l’estabilitat demogràfica i econòmica.

Aquesta zona d’activitat logística donaria servei a desenes de polígons i àrees industrials, així com a milers d’empreses de tota l’àrea d’influència i suposaria un nus logístic entre les províncies d’Alacant, València, Albacete i Regió de Múrcia.

Send this to a friend