BIVIA difon obres de patrimoni bibliogràfic

Anteriors a 1940, després d'un procés previ de digitalització fet en 2020

BIVIA difon obres de patrimoni bibliogràfic
Guia d’Alcoi i Monogràfica històrica de José Moya

El portal de patrimoni documental d’Alcoi, BIVIA, ha llançat ja el seu nou projecte referent a la difusió d’obres de patrimoni bibliogràfic anteriors a 1940, una vegada que han passat els 70 anys establits pel marc jurídic espanyol referent als drets d’explotació d’una obra després de la mort de l’autor. Una vegada transcorregut aquest termini, les obres passen a domini públic, motiu pel qual durant l’any 2020 es va dur a terme un procés de digitalització que ha tingut com a resultat la difusió de nombroses obres en BIVIA que ja es poden consultar.

Així, en total es posaran a disposició pública un total de 110 publicacions, d’autors desapareguts abans de 1940 o bé de publicacions propietat de l’Ajuntament d’Alcoi.

Fins al moment, se n’han pujat a BIVIA les següents publicacions: Certamen literari con motiu del VI Centenari del Patronatge de Sant Jordi màrtir (1876); Monografia històrica, de José Moya (1922); Guia general d’Alcoi (1947); L’art de Cabrera, del P. Lluís Fullana (1950); i l’Himne oficial d’Alcoi – Himne de Festes (1974). Aquesta última, recull els himnes oficials de la ciutat i de festes; mentre que la primera citada recull les obres presentades al certamen literari convocat per l’Ajuntament d’Alcoi el 30 d’abril de 1876.

L’obra de José Moya és un dels primers estudis monogràfics sobre terratrémols i el patronatge de San Mauro; la de P. Lluís Fullana és un imprés amb una tirada de només 100 exemplars; mentre que la Guia general d’Alcoi, és especialment important per la manca de premsa local i per la informació oferida: història, indústria, art, festes i altres aspectes de la ciutat.

Send this to a friend