Bonificacions a 46 negocis per la seua obertura a Alcoi

Des de l'any 2019, fins a aquest mateix 2021

Hi haurà nova convocatòria d'ajudes al comerç local
Aquesta iniciativa pretén ajudar al comerç local. | ARXIU

Des de l’Ajuntament d’Alcoi s’ofereixen bonificacions per a les obertures de negocis, i des de l’any 2019, un total de 46 s’han beneficiat d’aquesta mesura i sis estan en tràmit actualment.

Aquestes bonificacions s’apliquen en diversos supòsits, per exemple, per obrir el negoci en el centre de la ciutat, també als menors de 45 anys, a dones que emprenguen per primera vegada, o aquelles persones que acrediten ser parades de llarga duració.

BONIFICACIÓ DE FINS Al 100%
Les bonificacions són del 100% per a negocis que òbriguen les seues portes en el conjunt històric artístic de la ciutat en locals de menys de 500 m². En el cas de ser locals de major superfície i estar en el centre la bonificació és del 50%.

També podran gaudir d’una bonificació de fins al 95% de la quota de la Taxa, aquells establiments que per concórrer circumstàncies socials, culturals o de foment d’ocupació siguen declarades pel Ple de la Corporació, amb el vot favorable de la majoria simple dels seus membres, prèvia sol·licitud del subjecte passiu, d’especial interés o utilitat municipal.

Una altra bonificació és per als subjectes passius menors de 45 anys que inicien per primera vegada l’exercici de qualsevol activitat econòmica tindran una bonificació del 30%.

També gaudiran d’una bonificació del 50% de la quota de la taxa d’aquells subjectes passius que acrediten tindre la condició d’aturats de llarga duració i les activitats empreses per primera vegada per dones.

L’any 2019 va haver-hi 15 expedients per a aconseguir aquestes bonificacions, 21 l’any passat, i en el que va de 2021 s’han realitzat 10 –dues són de menors de 45, quatre de dones que emprenen per primera vegada i quatre de negocis en el centre–, xifra a la qual cal afegir els 6 que estan en tràmit. En total, han suposat una bonificació de 3.691 euros.

Send this to a friend