Carril bici: el progrés i les resistències

Que el canvi climàtic està ací és una evidència. L’augment de la temperatura mitjana del planeta està produint ja episodis de calor extrem, unes precipitacions intenses més freqüents junt a sequeres més esteses, l’increment de la temperatura dels oceans, el descens del seu nivell d’oxigen i l’alteració o extinció d’ecosistemes. El canvi climàtic és, en definitiva, una realitat i l’ésser humà la seua principal causa.

Per a fer front a esta realitat necessitem un canvi de paradigma. I els esforços, perquè siguen útils, han de vindre de tots els nivells de presa de decisió: l’europeu, l’estatal, l’autonòmic i el local. Hi ha motius per a ser optimistes: amb el Pacte Verd Europeu la Comissió Europea pretén reduir un 55% les emissions netes de gasos d’efecte d’hivernacle en 2030 i aconseguir la neutralitat climàtica en 2050. El governs espanyol i valencià estan compromesos amb la transició ecològica: només cal estudiar les mesures incloses en la Declaració davant l’Emergència Climàtica i Ambiental (aprovada pel Consell de Ministres el 21 de gener de 2020) o la pionera llei valenciana del canvi climàtic i la transició ecològica (Llei 6/2022).

Però podem ser optimistes, sobretot, perquè el canvi també l’estem veient al nostre poble. Necessitem ciutats sostenibles, verdes, amables, lliures de contaminació i per a les persones. I a Alcoi ho hem entès perfectament. Mesures com la peatonalització del Centre o la construcció del carril bici permeten que les persones estiguen en l’epicentre de la vida de la ciutat. Permeten que el ciutadà i la ciutadana es puguen comprometre activament en el procés de lluita contra el canvi climàtic, al temps que ens ofereix la possibilitat de viure en una ciutat sense tant de trànsit i soroll.

La creació i l’ús d’un carril bici no és només important des del punt de vista mediambiental. També ho és des d’una perspectiva simplement utilitarista: podem anar a treballar o a l’institut sense agafar el cotxe, utilitzar la bici en la ciutat amb molta més seguretat, millorar la qualitat de l’aire que respirem… Així ho demostra el fet que cada vegada més persones utilitzen els trams de carril bici ja existents per a moure’s dins de la ciutat.

En este sentit em sorprèn (bé, no tant) la visceral oposició que està fent el PP contra les obres que estan realitzant-se a l’Alameda per a construir el carril bici que vertebrarà la ciutat des del Centre fins a la Zona Nord. Considerar que la mesura és innecessària i que empitjorarà la ciutat suposa una actitud irresponsable davant l’emergència climàtica i, sobre tot, davant un progrés irrefrenable. Les obres produeixen molèsties, i tot canvi genera resistències, sí. Però el trànsit cap a una mobilitat sostenible requereix un canvi de mentalitat que, tant a curt com a llarg termini, ens reportarà uns beneficis directes, per a nosaltres i per al nostre entorn. Quan estem en una situació d’emergència com l’actual, negar-se al progrés no és una opció.

Adrián García Ortiz. Membre dels Joves Socialistes d’Alcoi

Send this to a friend