el nostre opinió

Els nostres periodistes

On no hi ha periodisme hi ha més corrupció. A molts ja els va bé la desaparició de mitjans de…

A la espera

Cuando recordamos las elecciones municipales del 2011 nadie pensaba que en dos años sucederían tantos vaivenes políticos como han ocurrido…