Qüestió de principis

Des de Guanyar Alcoi hem vingut defensant durant tota la campanya electoral, la necessitat d’un nou govern a la ciutat…

Publicitats enganyoses

Passejant per Alcoi vaig veure un panell publicitari que posava: «España es el país donde más personas han muerto perdonando…