Cocentaina no tramitarà algunes llicències en sòl residencial

Han estimat convenient que es realitze un estudi de reforma de l'ordenació urbanística

Cocentaina no tramitarà algunes llicències en sòl residencial
Va haver-hi protestes per la instal·lació d’una gasolinera

El govern local de Cocentaina ha estimat convenient que es realitze un estudi de reforma de l’ordenació urbanística per a solucionar la preocupació ciutadana derivada del gran interés actual en instal·lar sales de joc i gasolineres en zones residencials, consideren necessaris aquest tipus d’estudis per a regularitzar la situació. Per aquest motiu demanarà l’acord plenari perquè es procedisca a la suspensió preventiva de la tramitació i l’atorgament de llicències d’aquests tipus d’activitats dins de l’àmbit del sòl residencial per termini d’un any, de manera que es puga estudiar aquesta problemàtica amb profunditat amb la finalitat de facilitar l’estudi i reforma de l’ordenació urbanística.

L’alcaldessa de Cocentaina, Mireia Estepa, ha declarat que “estem en el moment just on poder fer aquest tipus d’estudi, ja que ara no s’incorre en cap il·legalitat per no haver-hi sol·licituds de llicències d’aquesta mena d’activitats en el sòl urbà residencial i amb la suspensió de la tramitació de llicències s’assegurem tindre un temps per davant per a poder realitzar una modificació del Pla General que garantisca la seguretat i benestar de la població”. La regidora d’Urbanisme, Eugenia Miguel, afig que “aquest pas no s’ha pogut donar abans perquè hi havia una sol·licitud de llicència en marxa i havíem d’esperar que acabara el termini del recurs de reposició, que va acabar la setmana passada, per a elevar al ple aquesta proposta”.

Send this to a friend