Concurs públic per a redactar el plec del nou servei de fems

L'actual contracte finalitza al maig de 2024

Concurs públic per a redactar
Contenidors de fem al carrer Pintor Cabrera d’Alcoi. ARXIU

L’Ajuntament d’Alcoi ha tret a concurs el plec de prescripcions tècniques necessari de cara a la licitació del nou servei de recollida de fems i neteja viària. Cal tindre en compte que l’actual contracte finalitza al maig de 2024, de manera que s’ha iniciat el procés per a renovar-lo i arribar a eixa data amb el nou servei adjudicat.

El concurs, que compta amb un pressupost d’una mica més de 50.000 euros, inclou la redacció del plec de clàusules administratives, com també els serveis d’assistència tècnica durant l’exposició pública d’aquests plecs i la valoració de les ofertes presentades per les empreses que opten a la licitació.

Per a la redacció de les prescripcions tècniques i documents necessaris, l’empresa adjudicatària tindrà un termini de 6 mesos que podrà reduir-se, ja que és una de les millores plantejades en el plec. Recordem que l’Ajuntament d’Alcoi té actualment contractat el servei de recollida de residus i neteja viària amb l’empresa Foment de Construccions i Contractes (FCC), adjudicat mitjançant concurs públic en 2018 i iniciant-se el contracte al maig d’aqueix any.

La duració del contracte és de 4 + 2 anys. Té la possibilitat dues pròrrogues d’un any cadascuna, amb finalització el 10 de maig de 2023 o 10 de maig de 2024 respectivament. Per tant, la previsió indica que per a el mes vinent de maig continuarà el contracte, mentre se segueixen els tràmits administratius corresponents, per a entrar el nou contracte en vigor l’11 de maig de 2024, d’aquesta manera no s’estarà ni un sol dia amb un contracte caducat o fora d’ell.

Send this to a friend