Conselleria amplia el pressupost per a la reforma de l’Andreu Sempere

De cara a la nova licitació de les obres, que està en marxa

Conselleria amplia el pressupost
Foto de la reunió mantinguda en Conselleria la setmana passada.

Tal com s’ha vingut informant, el gener passat va quedar deserta la licitació de les obres per a la remodelació i ampliació d’Andreu Sempere. Amb aquest motiu, l’Ajuntament es va posar en contacte amb el director general d’Infraestructures Educatives, per a tractar d’aclarir quins eren els passos a seguir per a poder continuar amb el projecte. Després d’un primer contacte, Infraestructures Educatives va emplaçar a una reunió telemàtica, en el moment en què tingueren clar com solucionar dubtes administratius i econòmics.

Després d’això, a principis de febrer, representants del govern municipal van mantindre una conversa telefònica amb la subdirectora d’Infraestructures Educatives, Amaya Acervedo, i posteriorment, a petició de la direcció del centre educatiu, l’Ajuntament d’Alcoi, representat pels regidors Alberto Belda i Jordi Silvestre i l’arquitecte cap Daniel Mullor, juntament amb la vicedirectora i director de l’IES Andreu Sempere d’Alcoi, Rosa Martí i Jesús Martínez, es van reunir en la Conselleria d’Educació amb el director general d’Infraestructures educatives, Víctor García.

En la reunió, el director general va recordar que, d’acord amb l’actualització de preus, els municipis que ja tenien concedida la delegació de competències per a una actuació determinada, la licitació d’obra de la qual s’haja declarat deserta, poden desistir de la delegació ja aprovada i sol·licitar-la de nou conforme als nous valors. Cal recordar, en aquest sentit, que la crisi de matèries primeres està comportant un increment de preus que afecta els contractes i per això el pressupost i els termes del plec de condicions van quedar desfasats i, amb això, el concurs va acabar desert.

A més, la Conselleria es va comprometre a augmentar la dotació econòmica del projecte per a atendre les necessitats de l’institut que no s’havien contemplat en la memòria valorada inicial, en concret, el gimnàs, les pistes esportives, la urbanització de parcel·la i el tancament perimetral. Cal indicar que el preu base de licitació anterior era d’una mica més de 3’7 milions d’euros.

També es van resoldre alguns dubtes plantejats per l’Ajuntament relacionades amb la gestió de la nova delegació de competències i l’augment de la partida pressupostària assignada. En aquest sentit, la direcció del centre va proposar que, com que ara es disposarà de més recursos econòmics, es revise el projecte d’execució per a intentar d’oferir una solució totalment satisfactòria de les Aules Dinàmiques d’Aprenentatge, ADA, així com incorporar un sistema de calefacció més sostenible per a l’edifici principal, sempre que encaixen en la nova dotació econòmica, i així es va parlar de les plaques fotovoltaiques al gimnàs no contemplades en el projecte i en l’edifici principal, actuació que ja ha quedat garantida per part de la Direcció General, en altres subvencions dedicades a aquesta mena d’instal·lacions.

Send this to a friend