Constituïda la Mesa del Tèxtil Valencià per a la transformació, modernització i internacionalització del sector

Contempla un pressupost a dos anys d'1.5 milions d'euros

Constituïda la Mesa del Tèxtil Valencià
La cita s’ha celebrat aquest dilluns en Aitex.

Representants del govern valencià i d’ATEVAL, l’Associació d’Empresaris Tèxtils de la Comunitat Valenciana, s’han reunit aquest matí en les instal·lacions d’AITEX (Institut Tecnològic Tèxtil) d’Alcoi per a constituir la Mesa del Tèxtil Valencià i establir el seu full de ruta. La reflexió estratègica planteja com a objectius una transformació i una modernització exigent de les empreses, que passa pel creixement de les unitats empresarials i en conseqüència del sector en el seu conjunt. En definitiva i en termes macroeconòmics és una reconversió del sector, buscant la seua major competitivitat i rellevància en els mercats internacionals. Aquest projecte contempla un pressupost a dos anys d’1.5 milions d’euros.

Ha participat el president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, els consellers d’Hisenda, Vicent Soler i d’Economia Sostenible, Rafael Climent i les secretàries autonòmiques d’Hisenda i Economia, María José Mira i Rebeca Torró, respectivament. Per part d’ATEVAL, el president de l’entitat, José Vicente Serna, i la gerent Salomé Beneyto, els vicepresidents, Rafael Pascual i León Grau, president, a més, d’AITEX, i els presidents d’àrea, José Martínez, Rafael Lurbe, José Ramón Revert i Eduardo Aznar. Així mateix, com a representant de les poblacions del tèxtil, ha sigut present l’alcalde d’Alcoi, Toni Francés.

El Projecte de Reconversió i Impuls Competitiu del sector presentat en la Mesa del Tèxtil Valencià, s’estructura en tres línies estratègiques prioritàries. Segons ha explicat el president d’ATEVAL, José Vicente Serna, “hem presentat un projecte transformador, modernitzador i al mateix temps disruptiu i diferenciador perquè el sector tinga un major pes i rellevància, guanye en competitivitat a nivell d’innovació i d’internacionalització”

La primera d’aquestes línies busca impulsar la modernització competitiva d’unitats empresarials tèxtils, a través del suport econòmic i financer dels projectes de desenvolupament industrial que vagen a posar en marxa de manera individual les empreses tèxtils, seguint les prioritats marcades en Directrius i Fons Europeus: Inversió tecnològica industrial, Transformació del model de negoci mitjançant la digitalització, Aposta per la sostenibilitat, Comercialització internacional, Atracció, incorporació i retenció de talent. El finançament per a aquesta línia estratègica és de 800.000 euros.

En segon lloc, impulsar la creació de grups i empreses de major grandària en el sector per a transformar l’estructura i els models de negoci. Aquesta línia aportarà finançament a fons perdut a aquelles empreses que, amb l’objectiu d’incrementar la seua grandària competitiva, inicien i desenvolupen operacions de concentració de qualsevol via: Integració vertical o horitzontal, Cooperacions o Aliances, Fusions o Absorcions i Capitalització o atracció de capital extern. El pressupost per a desenvolupar aquest bloc de treball és de 600.000 euros.

La tercera línia estratègica aborda la creació i gestió d’un Observatori de competitivitat de la indústria tèxtil valenciana. Aquesta línia aportarà fons perquè ATEVAL, amb recursos propis i l’ajuda d’empreses especialitzades, monitore l’evolució del sector industrial tèxtil valencià mitjançant eines avançades d’informació i coneixement sectorial. El cost previst d’aquest bloc és de 150.000 euros.

En tots els casos, ATEVAL amb els seus propis recursos i l’ajuda d’experts, abordarà la promoció, orientació i supervisió d’aquestes ajudes dirigides a les empreses interessades.

Requeriments necessaris

El projecte planteja la generació d’incentius i reconeixement cap als empresaris per a facilitar un canvi cultural per a la transformació o reconversió efectiva del sector tant des de l’administració pública, com des del propi sector.

Aquesta transformació haurà d’iniciar-se per part dels empresaris líders del tèxtil, generant operacions de gran impacte i efecte arrossegue cap a la resta d’empreses. Així mateix, requereix de la implicació de la Generalitat Valenciana amb la participació activa de diferents conselleries i entitats públiques durant un mínim de dos anys, aportant els recursos necessaris per a desenvolupar les línies estratègiques incloses en el projecte: Fons propis de la Generalitat Valenciana, de Ministeris i de la Unió Europea , Polítiques de comunicació dirigides específicament als empresaris i Incentius per a l’atracció de capital privat al sector tèxtil (inversió industrial intrasectorial o extrasectorial).

El president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig ha manifestat el seu “compromís total i sense cap mena de fissures, amb el projecte proposat per *ATEVAL per a sector tèxtil. És un projecte de modernització, de suport a la concentració, d’ajuda a les aliances entre les empreses. Necessitem empreses més fortes i potenciar tot l’àmbit de la innovació i la investigació. Hui fem un pas més a través d’aquesta Mesa del Tèxtil Valencià que vol treballar amb les màximes sinergies possibles. És fonamental la reindustrialització. No hi ha cap país avançat sense una indústria potent”.

Dades del sector tèxtil valencià

L’estructura empresarial del sector tèxtil valencià es caracteritza per un minifundisme empresarial quant a l’estructura d’unitats empresarials, i precisament, en un sector clarament orientat a mercats globals. Està compost per 1.484 empreses amb una facturació mitjana de 1,358 milions d’euros. Del conjunt del sector, les 300 majors empreses mostren una facturació mitjana de 5,5 milions d’euros, amb un 51,64% de deute sobre total passiu. En el conjunt de les 1.184 empreses restants, la facturació mitjana és de 0,285 milions d’euros.

En el conjunt de les 323 empreses del sector associades a ATEVAL tan sols hi ha 7 de facturació superior a 30 milions, de les quals només dos passen dels 50 milions d’euros. Una part majoritària d’aquestes empreses tèxtils són exportadores i internacionalitzades, si bé són poques les que disposen d’una grandària adequada als mercats i clients als quals serveixen o voldrien servir (en el conjunt del sector la mitjana de volum d’exportació és de 0,617 milions euros).

En positiu, les empreses del clúster tèxtil valencià fan gala d’una gran capacitat d’innovació i desenvolupament de productes, com s’ha vist en els anys recents, i particularment durant la pandèmia en l’àmbit del tèxtil sanitari.

Send this to a friend