Convocatòria de treball a Alcoi a través de dos plans

El termini per a presentar les sol·licituds estarà obert fins al 2 de juny

Convocatòria de treball a Alcoi a través de dos plans
Alguns dels llocs a cobrir són relacionats amb labors forestals. | ARXIU

Des de dijous passat està obert el termini per a presentar les sol·licituds per a dos plans d’ocupació posats en marxa per l’Ajuntament d’Alcoi, per a la contractació de persones amb risc econòmic o d’exclusió social.

Un d’ells està dirigit a joves qualificats, especialment en noves tecnologies. Els perfils que es busquen són tres auxiliars d’informàtica, dos enginyers informàtics i dos monitors esportius múltiples.

En aquest primer pla d’ocupació, a més de la necessitat de complir amb els requisits i comptar amb la titulació exigida per a cada lloc, s’establiran una sèrie de mèrits que atorgaran major puntuació. Entre ells, acreditar experiència en un lloc similar, tindre coneixements d’anglés, tindre coneixements de valencià i comptar amb titulacions superiors o complementàries (només en el cas dels llocs d’Enginyer Informàtic). Es prioritzarà també la contractació de persones amb edats inferiors als 30 anys, amb antiguitat en l’atur i que no perceben cap mena de subsidi.

En l’altre, encara que està enfocat a persones de qualsevol edat, es donarà més puntuació a majors de 55 anys amb impossibilitat de cobrar la jubilació per haver cotitzat menys de 15 anys. També es tindrà en compte l’antiguitat en situació de desocupació i l’acreditació de no percepció de prestacions o subsidis per desocupació.

En aquest pla s’ofereixen quatre contractes per a oficials forestals, dos peons forestals, quatre oficials de jardineria i un peó de jardineria.

Tots dos plans ofereixen contractes a jornada completa per un període de 6 mesos i compten amb un pressupost de 266.000 euros, finançats amb fons procedents de la partida de 500.000 euros creada enguany amb caràcter extraordinari per la situació derivada de la pandèmia.

El termini per a presentar sol·licituds abasta del 13 de maig al 2 de juny, tots dos dies inclosos. Les instàncies i la documentació requerida es poden presentar a través de la Seu Electrònica (https://sedeelectronica.alcoi.org/) o de manera presencial, a través del Registre General de l’Ajuntament. Tota la informació pot consultar-se en la pàgina web del consistori www.alcoi.org.

Send this to a friend