Convoquen les eleccions al Rectorat de la Universitat d’Alacant

El procés electoral s'iniciarà el pròxim 19 d'octubre i la presentació de candidatures serà entre el 28 d'octubre i el 3 de novembre

Elecciones al Rectorado de la UA
Reunió ordinària del Consell de Govern de la Universitat d’Alacant

El Consell de Govern ha donat el vistiplau a la convocatòria de les eleccions al Rectorat de la Universitat d’Alacant. El procés electoral s’iniciarà el pròxim 19 d’octubre i la presentació de candidatures serà entre el 28 d’octubre i el 3 de novembre, sent la proclamació definitiva el 9 del mateix mes. La campanya electoral serà entre l’11 de novembre i l’1 de desembre.

El rector ha explicat davant el Consell de Govern que el seu desig haguera sigut “poder convocar les eleccions amb l’opció de realitzar-les de manera telemàtica”, no obstant això, la situació de concurs de creditors en la qual es troba immersa l’empresa adjudicatària del sistema de vot electrònic en la Universitat d’Alacant, “el fa inviable i impossible en l’actualitat, per la qual cosa no ens queda una altra opció”.

Palomar ha assegurat que “les eleccions es realitzaran entre les més estrictes mesures de seguretat i s’ha decidit ampliar el termini del vot a distància” com a mesura que contribuïsca a espaiar al màxim la presencialitat.

REPRESENTANTS EN EL CONSELL SOCIAL

El Consell de Govern també ha triat als seus representants en el Consell Social de la Universitat d’Alacant, la professora Nuria Fernández, Alfonso Cueto en representació del personal d’administració i serveis i Álvaro Asencio dels estudiants.

Send this to a friend