Crèdit per a impulsar l’autoocupació

Conveni entre l'Ajuntament d'Alcoi i Microbank

Vanessa Moltó, regidora d’Hisenda.

L’Ajuntament d’Alcoi i Microbank han signat un conveni de col·laboració per a facilitar el finançament de projectes empresarials a través de microcrèdits. Sobre la base d’aquest conveni, es finançarà la creació o ampliació de microempreses, negocis d’autònoms i projectes d’autoocupació amb l’objectiu de contribuir al desenvolupament del teixit productiu.
Amb la signatura d’aquest acord, s’estableix una línia de finançament d’1 milió d’euros per a potenciar l’autoocupació i incentivar l’activitat emprenedora, “afavorint la igualtat d’oportunitats entre homes i dones, persones amb discapacitat, amb especial atenció als col·lectius en situació de vulnerabilitat”, han destacat les parts implicades.
La regidora d’Hisenda, Vanessa Moltó, explica que els beneficiaris podran accedir a microcrèdits de fins a 25.000 euros. “Cal tindre en compte que el conveni té major importància si cap en moments com els actuals, on els efectes econòmics de la Covid han afectat especialment a autonòms i ‘micropymes’. Des de l’Ajuntament d’Alcoi, en l’Àgora, es tutoritza el pla d’empresa d’aquests emprenedors i se’ls deriva quan l’informe és favorable. Pensem que són microcrèdits per a persones que és difícil que puguen accedir a una altra mena de finançament i que no requereix d’avals o garanties sinó de la confiança en l’emprenedor i la viabilitat del projecte”, assenyala Moltó.
En virtut d’aquest conveni, l’Ajuntament d’Alcoi es compromet a detectar les necessitats de finançament, amb la finalitat de promoure l’autoocupació i l’establiment, consolidació o ampliació de microempreses i negocis d’autònoms i dirigir a les persones físiques o jurídiques assessorades per la corporació municipal a Microbank perquè aquest analitze, i si escau aprove, les sol·licituds de finançament.

Send this to a friend