Demanen 1,8 milions per a millorar els polígons d’Ibi

Ajudes de l'IVACE

Demanen 1,8 milions per a millorar els polígons d'Ibi
Zona industrial d’Ibi

Ibi ha presentat l’Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE) 11 sol·licituds per a millorar cadascuna de les onze zones industrials del municipi. La quantitat de les ajudes sol·licitades ascendeix a 1.859.293 euros.
Les actuacions subvencionables sol·licitades consisteixen en l’execució d’un o diversos dels següents punts: millora de l’enllumenat públic mitjançant mesures d’eficiència energètica i/o energies renovables; serveis contra incendis; implantació d’ecoparc o de sistemes de gestió de residus, especialment, els perillosos; millora de les zones verdes i implantació de les mateixes i sobre el viari de zones/recorreguts biosaludables; vigilància a través de CCTV connectat a la Policia Local; carril bici i millora de l’eina web amb informació dels polígons industrials.
Així mateix, s’ha sol·licitat l’habilitació de nous aparcaments, millores en els vials i voreres més àmplies, la senyalització i/o identificació de carrers, la senyalització horitzontal i/o vertical de trànsit, la millora del sanejament separatiu de les aigües residuals, i la millora en el subministrament d’aigua entre altres.

Send this to a friend