Educació ambiental a Banyeres de Mariola

La missió d'aquests educadors serà informar i resoldre els dubtes

Educació ambiental a Banyeres de Mariola
El CEIP Alfonso Iniesta de Banyeres de Mariola va rebre una classe de compost | FB CREA

L’Ajuntament de Banyeres de Mariola ha delegat en el Consorci CREA la prestació del servei d’educadors ambientals que està previst en el nou Pla Integral de Residus de la Comunitat Valenciana, així com l’adhesió al servei consorciat d’educadors ambientals per a millorar la gestió dels residus, acceptant les condicions dels plecs de licitació així com les possibles millores que s’obtinguen a conseqüència del procés de licitació que es duga a terme.

La missió d’aquests educadors serà informar i resoldre els dubtes que puguen plantejar-se a la ciutadania, al comerç i a les empreses en tot el relacionat amb la gestió dels residus i l’economia circular a nivell local. Des d’aquesta perspectiva es considera que l’educació ambiental juga un paper clau i la labor dels educadors pot ser clau per a ajudar a aconseguir la implicació de tots per a aconseguir els estrictes objectius que marca la Unió Europea en matèria de gestió de residus.

El seu treball tindrà un caràcter de “proximitat” i es desenvoluparà en el marc d’una planificació, enfocat a diferents actors locals com la ciutadania, àmbit educatiu, restauració, comerç, mercats, indústries i empreses. No sols conscienciaran en matèria de residus sinó que també resoldran dubtes i actuaran com un canal per a la recepció d’aportacions i suggeriments ciutadans.

Aquesta labor contribuirà al fet que puga fer-se millor la recollida selectiva d’acord amb els plantejaments de la recollida de fem “porta a porta” que s’espera posar en funcionament.

Send this to a friend