Educació fixa el calendari per a la tramitació de canvi de jornada escolar

Els centres tenen fins al 15 de març per a sol·licitar el procediment i les famílies dels centres autoritzats votaran l'11 d'abril

Tramitació de canvi de jornada escolar
Alumnes a l’aula d’un centre educatiu d’Alcoi. ARXIU

La Conselleria d’Educació, Cultura i Esport ha publicat en el DOGV (consultar ací) el calendari per a aquells centres d’Infantil i Primària que vulguen tramitar el procediment de votacions de les famílies per a un canvi de jornada escolar.

En aquest sentit, tenen fins al dimarts 15 de març per a sol·licitar de manera telemàtica l’inici de la tramitació. La Conselleria, abans del divendres 25 març, remetrà l’autorització als centres que hagen presentat la documentació requerida.

Les famílies dels centres als quals la Conselleria autoritze la consulta votaran la modificació de la jornada el dilluns 11 d’abril. Cada pare, mare o tutor o tutora legal de l’alumnat del centre, des d’Infantil fins a 5é de Primària, té dret a un vot, mentre que les famílies monoparentals o aquelles en les quals només hi haja un tutor o tutora legal disposaran de dos vots. Les famílies que no puguen acudir a votar de manera presencial podran votar per correu certificat entre el 4 i el 8 d’abril.

Aquesta planificació assegura que totes les famílies que inicien el pròxim procés d’admissió per al curs 2022-2023 sabran quina jornada escolar té el seu centre educatiu, haja variat o no respecte a la jornada actual.

Cal recordar que, per a aprovar el canvi de jornada escolar en un centre, és necessari que el confirme el 55% del total del cens de les famílies.

Amb el nou procediment de jornada escolar s’elimina la revisió del model cada tres anys i a partir d’ara l’horari aprovat per les famílies es mantindrà fins que el consell escolar de centre no decidisca tornar a iniciar un procediment de canvi.

Tipologies de jornades escolars

A part dels dos models de jornada lectiva ja coneguts, la jornada partida, amb classes de demà i de vesprada, i la jornada contínua, realitzada íntegrament en un període únic de classes només de demà, la nova normativa introdueix un tercer tipus de jornada anomenada flexible o mixta, en la qual les classes es distribueixen en horari de demà i en les vesprades que determine el centre.

Xifres de la jornada escolar d’aquest curs

Dels 1.437 centres d’Infantil i Primària sostinguts amb fons públics que hi ha en el sistema educatiu valencià, 787 (el 54,8%) tenen jornada partida i el 45,2%, 650 centres, jornada contínua. Aquesta radiografia dels horaris lectius no és homogènia en tot el territori, ja que a les comarques d’Alacant la jornada contínua és majoritària, amb 7 de cada 10 centres amb classes només de demà, mentre que tant a les comarques de Castelló com de València es dona la situació inversa.

Dels 498 centres que hi ha a les comarques d’Alacant, 361 (el 72,5%) tenen jornada contínua i els 137 restants (el 27,5%) jornada partida. A les comarques de Castelló hi ha 191 escoles: 58 tenen jornada contínua (el 30,4%) i partida les 133 restants (69,6%). A les comarques de València les proporcions són: un 30,9% de col·legis amb jornada contínua, 231 dels 748 que hi ha, i els 517 restants (el 69,1%) amb jornada partida.

A Alcoi hi ha almenys sis col·legis amb jornada escolar contínua.

Send this to a friend