El Consell Consultiu del Campus d’Alcoi de la UPV planteja nous estudis

La idea és incorporar quatre nous graus, tres màsters i crear un parc científic

El Consell Consultiu del Campus d'Alcoi de la UPV planteja nous estudis
Recent reunió del Consell Consultiu del Campus d’Alcoi de la UPV.

Un pla de creixement, tant a nivell d’estudis com d’ampliació de les infraestructures, juntament amb la creació d’un parc científic de les comarques centrals, són els punts principals acordats pel Consell Consultiu del Campus d’Alcoi de la UPV, reunit recentment.

Aquest òrgan està conformat per la pròpia Universitat, l’administració local i autonòmica, a més de per l’empresariat de les comarques.

El director del citat Campus, Pau Bernabeu, considera que la trobada va ser “molt interessant”, en el qual s’ha marcat un pla a seguir, el qual passa per sumar quatre nous graus i tres màsters, quant al creixement d’estudis.

Aquests estudis són: Grau en Enginyeria Tèxtil, interiorisme i moda; Grau en Enginyeria Electrònica i Automàtica; Grau en Tecnologies de la Nutrició, Estètica i cura personal; i Grau en Disseny i Tecnologies Creatives; també el Màster en Enginyeria Industrial; Màster in Computational Engineering and Industrial Mathematics; i Màster Universitari en Formació del Professorat d’Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyaments d’idiomes.

Bernabeu detalla que la idea és mantindre l’actual sistema, “intentar que els graus que tenim ací comencen a funcionar, i sembla que l’estem aconseguint, i en la següent fase créixer en titulacions futures”.

Una de les titulacions és un Màster en Enginyeria Industrial, la qual cosa permetria donar resposta a la “demanda del sector empresarial”.

Totes les propostes aconseguides seran tractades pròximament en la “junta d’escola, per a després elevar-ho a la universitat i estudiar més detalladament la seua viabilitat”.

Bernabeu destaca també la importància de l’Enginyeria Electrònica, que és un dels graus que s’ha plantejat incorporar, de cara al fet que per a un futur pròxim cobraran rellevància “tema piles, cotxes elèctrics…”.

El director també considera que “en uns anys alguns dels graus de tota la vida tindran un creixement i farà falta mà d’obra especialista, tenim laboratoris preparats”.

Pau Bernabeu explica que tot el plantejament realitzat les empreses el van veure “raonable i van donar suport a aquesta petició de graus”.

D’altra banda, també es va abordar la creació d’un parc científic que “falta en aquesta zona”, segons Bernabeu, sent la idea que aquest estiga situat a Alcoi, en el qual s’aborde la innovació i investigació. Destaca a més que seria “un pol d’atracció” per a empreses i investigadors.

També es pretén treballar en la col·laboració públic-privada.

Send this to a friend