El Consell Rector de la Font Roja demana una ampliació de la plantilla

Les actuacions realitzades en 2022 ascendeixen a 438.414 euros

El Consell Rector de la Font Roja demana una ampliació de la plantilla
Reunió del Consell de Protecció de la Font Roja.

El Consell de Protecció del parc natural de la Font Roja ha mantingut recentment la seua habitual reunió ordinària, en la qual es van abordar diferents assumptes, com per exemple, l’aprovació de la Memòria de gestió de 2022, en la qual es recullen les actuacions implementades al llarg de l’any passat, el pressupost del qual va ascendir a 438.414 euros.

Segons es detalla, es tracta de la dotació destinada per la Generalitat Valenciana, la Diputació d’Alacant, els Ajuntaments d’Alcoi i Ibi i la Universitat d’Alacant en l’àmbit del parc natural.

Algunes de les actuacions realitzades en 2022 van estar relacionades amb la conservació dels ecosistemes de flora, fauna i hàbitats, així com la gestió d’ús públic, les relacions amb l’entorn, adquisició i millora del coneixement i gestió administrativa.

Relacionat amb això últim, assenyalar que, el Consell ha aprovat, per unanimitat, sol·licitar a la Generalitat Valenciana l’ampliació de la plantilla de l’equip del parc “a causa de l’increment de la tasca tècnica i administrativa durant els últims anys”, segons es detalla.

REDUIR EL RISC INCENDI
Des del parc natural es destaca les labors dutes a terme amb l’objectiu de reduir el risc d’incendi, i que l’any passat van consistir, entre altres, en el manteniment i neteja de pistes forestals, el canvi de la composició de les masses vegetals, ja que s’ha reduït la presència d’espècies pirofítiques d’alta inflamabilitat, afavorint la cobertura d’espècies rebrotadores. Per això, en 2022 es va procedir a la retirada selectiva de 321 pins de la zona del bosc madur de carrasques.

Així mateix, també s’ha regulat i controlat l’accés en èpoques de major afluència i risc.

Sobre la xifra de visitants, des del parc s’indica que en 2022 es van atendre 32.432 visites en el centre de visitants Font Roja Natura, però que aquesta xifra es podria triplicar tenint en compte totes aquelles persones que van acudir al parc però que no van accedir al centre.

En 2022 es va continuar amb les activitats de promoció i el suport a estudis d’investigació.

Send this to a friend