El PRI de la plaça Al-Azraq contempla una parcel·la d’ús educatiu

Una de les propostes és la construcció d'un nou institut

El PRI de la plaça Al-Azraq contempla una parcel·la d'ús educatiu
La urbanització de la plaça Al-Azraq és una antiga reivindicació.

La reurbanització de la plaça Al-Azraq és un projecte pendent des dels anys setanta, amb anterioritat a l’aprovació del Pla General d’Ordenació Urbana (PGOU) de 1989. En l’actualitat, i amb el nou Pla General Estructural (PGE) en tramitació, els canvis produïts en els últims anys, com el trasllat dels jutjats a l’edifici de la Mare de Déu, al febrer de 2017, fan possible que aquest espai urbà considerat estratègic per la seua ubicació, puga desenvolupar-se dotant-lo dels equipaments necessaris per a la zona. Aquesta planificació queda definida en el denominat Pla de Reforma Interior (PRI) de la plaça Al-Azraq, elaborat per un equip tècnic en 2018 a instàncies de l’Ajuntament d’Alcoi.

L’àmbit d’actuació del projecte compta amb una superfície de quasi 29.000 metres quadrats i inclou tota la plaça destinada a aparcament, la caserna de la Guàrdia Civil, els antics jutjats i també el recinte de les Aules Verdes, on actualment s’imparteixen tallers de formació professional i es troba el parc d’educació viària. L’ordenació de la proposta del PRI divideix el sector en tres parcel·les. La primera és la que ocupen els barracons de l’antic col·legi Miguel Hernández, que es projecta dedicar a ús residencial. El PRI recull alguns aspectes tècnics referents a l’edificabilitat proposada, on es parla de construir 200 habitatges i 350 places d’aparcament subterrani.

Respecte a la segona parcel·la, que quedaria enquadrada entre els carrers Mestre Laporta i la prolongació de Pare Poveda, just on està situat el monument de la Màquina del Tren, aquest espai de quasi 4.000 metres quadrats està previst com a zona verda.

La tercera parcel·la és la que està envoltada per la caserna de la Benemèrita i la parròquia del Sagrado Corazón, incloent l’antic edifici judicial que ara passarà a les mans de l’AjuntamentEl PRI estableix un ús educatiu per a aquesta poma i una de les propostes que es remena és la construcció d’un nou institut d’educació secundària per a la Zona Nord, ja que en el barri existeix també aquesta demanda. Quant a l’edifici dels jutjats, serà recondicionat per a altres usos una vegada completat el procediment administratiu per al canvi de titularitat.

Indicar que els usos que contempla el PRI d’Al-Azraq són els aprovats en el Pla General Estructural. El que fa la proposta urbanística redactada per a la plaça és reservar sòl dotacional suficient perquè en un futur puguen construir-se infraestructures docents, assistencials o culturals, alguna cosa que està previst consensuar amb els veïns.

Send this to a friend