El reciclatge de residus continua augmentant els seus beneficis econòmics

L'Ajuntament va obtindre 300.000 euros en 2020 per la venda dels envasos, cartó i vidre reciclat

El reciclatge de residus
Contenidors de recollida selectiva en el Centre de la ciutat. ARXIU

L’any passat, Alcoi va rebre més de 300.000 euros com a compensació econòmica pel reciclatge de residus. Aquesta xifra suposa un increment de 45.000 euros respecte a l’any anterior, la qual cosa confirma que la ciutadania alcoiana cada vegada recicla més i millor.

Segons informen des de la regidoria corresponent, aquesta tendència segueix en augment en totes les fraccions, és a dir, paper-cartó, envasos i vidre, la qual cosa comporta al seu torn que disminuïsca en la part de resta, que va al contenidor gris. Cal recordar que mentre el reciclatge suposa beneficis econòmics, a part de mediambientals, per a la ciutat, tot el que es recull en el contenidor gris té un cost derivat del seu tractament i transport a la planta de fems.

Cal assenyalar que encara amb aquesta compensació que aconsegueix l’Ajuntament, el rebut del fem no és suficient per a cobrir tot el servei. Per aquest motiu, encara que cada any es recicla més, no es pot baixar l’import de l’impost, ja que el cost del servei és molt superior al que paga la ciutadania.

El residu que més beneficis genera són els envasos, la ‘venda dels quals’ per part de l’Ajuntament va comportar ingressos per valor de prop de 248.000 euros.

Send this to a friend