El Síndic es pronuncia sobre el nou ecoparc de Cocentaina

Un col·lectiu veïnal s'oposa al projecte degut a la seua ubicació

El Síndic es pronuncia
Panoràmica dels terrenys on pretenen construir les noves instal·lacions.

El Síndic de Greuges ha admés a tràmit la queixa presentada pels veïns de Cocentaina en la qual exposaven que l’ajuntament no els ha donat accés a l’expedient del projecte de construcció del nou ecoparc. Segons consta en el document de resolució d’inici d’investigació dirigit a l’ajuntament: “de l’anàlisi dels fets descrits i la normativa aplicable, es dedueix que la inactivitat de l’Ajuntament de Cocentaina podria afectar el dret de la persona promotora de l’expedient a obtindre una resposta expressa de l’administració” i sol·licita al consistori que els remeta “un informe detallat i raonat sobre els fets que han motivat l’obertura del present procediment de queixa (…) en el termini d’un mes”. A més, el Síndic de Greuges informa que “si l’informe requerit no s’emet dins del termini concedit, es prosseguirà amb la investigació i es considerarà que existeix falta de col·laboració (…) i es farà constar aquesta circumstància en la resolució final com a incompliment del seu deure de col·laboració (art. 39.4)”.

Des que el col·lectiu de veïns afectats per la futura ubicació de l’ecoparc anara coneixedor del projecte, a la fi del mes de juny, ha sol·licitat al consistori contestà fins a quatre ocasions que se’ls facilite l’expedient d’aquest. A més de demanar l’accés a aqueix expedient, han demanat tres documents més relacionats amb aqueix projecte, els quals asseguren que no se’ls han facilitat, “la qual cosa es tradueix en una falta de transparència per part de l’ajuntament i una vulneració de la llei del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques”, expliquen els veïns.

Oposició al projecte
Els afectats per la futura ubicació de l’ecoparc a Cocentaina van iniciar el mes de setembre una campanya de recollida de signatures a la qual s’està sumant gran part de la població. Entre els principals motius d’oposició al projecte al·ludeixen que es tracta d’una parcel·la protegida per la Xarxa Natura 2000, la proximitat als habitatges i al parc natural de la Serra de Mariola i la seua situació, ja que aquest terreny es troba localitzat en la primera rotonda d’accés al nucli urbà de Cocentaina.

Send this to a friend