Els usuaris atorguen un 8,74 de nota a l’autobús d’Alcoi

Un 49’7% utilitza el transport públic per a desplaçar-se per motius de treball o estudis

nota a l'autobús d'Alcoi
Viatger a bord d’un autobús urbà d’Alcoi.

Segons els resultats d’un estudi sobre l’índex de satisfacció al qual ha tingut accés aquest periòdic, realitzat per una consultora externa de prestigi internacional a partir d’una mostra de més de 500 viatgers, els usuaris de l’autobús urbà a Alcoi han valorat amb un 8,74 al servei que presta la concessionària Tuasa, amb un índex de fidelitat del 4,34 sobre 5. Els usuaris que atorguen puntuacions màximes (8-10 punts) aconsegueixen el 95’7%.

De l’estudi, a més, s’ha obtingut el perfil de viatger, que és majoritàriament dona: un 66’8% enfront del 33’2% d’homes; amb una mitjana d’edat que se situa a l’entorn dels 41 anys, i en un 49’7% utilitza el transport públic per a desplaçar-se per motius ocupacionals – per a treballar o estudiar– enfront d’un 50’3% que ho fa per motius personals –oci, compres, gestions, anar al metge–.

Per nacionalitat, el 92’5% dels usuaris són espanyols, només el 7’5% d’usuaris del transport urbà procedeixen d’altres països, destacant d’entre el col·lectiu d’estrangers els provinents d’Amèrica. Quant al lloc de residència, només un 3’3% no són veïns d’Alcoi.

75% d’usuaris ‘captius’
Respecte a l’usuari no captiu (significa que la persona disposa de vehicle per a desplaçar-se però prefereix utilitzar l’autobús) la mitjana situa en un 25’4% a les persones que opten per desplaçara amb autobús, enfront d’un 74’6% d’usuaris captius que no disposen d’una altra alternativa per a desplaçar-se, entre els quals destaca el perfil de persona més jove, estrangera, estudiant i usuàries de la línia 3.

De l’estudi també es desprén que la majoria dels usuaris (69’9%) utilitza l’autobús diverses vegades a la setmana, un 21’4% dels usuaris utilitza l’autobús tots els dies, i la resta (8’8%) l’empra amb menor freqüència. El nombre mitjà de viatges que realitzen els usuaris de Vectalia Alcoi en una setmana és 8,58.

Modalitat i atributs
El títol de transport més utilitzat és la targeta multiviatge (44’9%), seguit de les targetes Et Portem, destinades a pensionistes i aturats (29’8%) i de les targetes per a estudiants (18’5%), el bitllet ordinari és el menys utilitzat, únicament pel 6’7%.

Un 12’2% dels usuaris declara que realitza transbord i en la seua majoria utilitza la línia 4. El 90’8% dels usuaris actuals continuaran utilitzant els autobusos de Tuasa dins de 1-2 anys, la qual cosa representa un índex de fidelitat de 4,34 punts sobre 5.

D’entre els quinze atributs valorats, amb notes compreses entre 9,21 i 7,97, els millor valorats han sigut la seguretat durant el viatge, els autobusos nets i cures, la facilitat d’accés a l’autobús, el preu del bitllet i la puntualitat de pas.

Send this to a friend