Es posa en marxa la Xarxa Lloga’m

Alcoi acollirà una jornada en la que es donarà a conéixer el funcionament

En marxa la Xarxa Lloga’m
Vista panoràmica d’Alcoi.

El vicepresident segon i conseller d’Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, Héctor Illueca, va presentar a principis de maig la Xarxa Lloga’m, un servei integral d’informació, intermediació, assessorament i tramitació en matèria de lloguer d’habitatge a la Comunitat Valenciana.

Aquesta és una eina que comunica demanda i oferta d’habitatge per a atendre les necessitats de la ciutadania. Que facilita llogar a preus assequibles i regulats. Amb l’objecte de facilitar l’accés de la ciutadania a l’habitatge en règim de lloguer i de mobilitzar els habitatges no habitats de la Comunitat, la Vicepresidència Segona ha creat un sistema voluntari d’obtenció d’habitatges privats per a oferir-los a preus assequibles a través de la Xarxa Lloga’m.

Per això, Alcoi, d’ací a poc temps, acollirà una jornada de la mà de la direcció general d’emergència habitacional, vicepresidència segona i conselleria d’habitatge i arquitectura bioclimàtica, en la que es donarà a conéixer el funcionament de Xarxa Lloga’m. L’OMHA informarà de la data i altres detalls de la jornada.

FACILITAR TRÀMITS

La Xarxa Lloga’m pretén racionalitzar els processos de connexió entre demanda i oferta; estimular la captació per a llogar a preus assequibles; mobilitzar el parc d’habitatges no habitats incentivant les persones propietàries amb programes de foment del lloguer; informar la ciutadania sobre aquesta cartera d’habitatges, i difondre-ho, i establir un sistema de garanties i prestacions que garantisca els drets de les persones arrendadores i arrendatàries.

Un altre dels objectius de la Xarxa és dinamitzar la intermediació professional i fomentar la transparència en el mercat del lloguer, col·laborant amb professionals del sector. Per a fer-ho s’ha creat una xarxa d’agents immobiliaris col·laboradors, amb formació acreditada, experiència i un establiment obert al públic que siga accessible i adequat per a atendre la ciutadania.

Aquests agents informaran dels avantatges i els objectius de la Xarxa, tramitaran les ajudes públiques que hi puguen correspondre, captaran habitatges per a oferir-los a preus assequibles, actuaran com a intermediaris en la formalització dels contractes d’arrendament i faran un seguiment del bon ús dels immobles, també una vegada finalitzat el contracte. Per tot això rebran una contraprestació.

PÀGINA WEB

Per a accedir a la Xarxa Lloga’m s’ha creat la web xarxallogam.es en què s’hauran d’inscriure els habitatges, indicant ubicació, característiques, fotografies, rendes màximes, despeses i contacte de l’agent immobiliari col·laborador. Les persones interessades a arrendar s’hauran d’inscriure en aquesta web com a sol·licitants d’habitatge. Aquesta inscripció es realitzarà telemàticament o a través de l’agent immobiliari que gestione l’habitatge que interesse.

Els habitatges seran adjudicats per l’agent col·laborador per ordre estricte de les sol·licituds, amb la comprovació prèvia que les persones proposades reuneixen els requisits i que el lloguer no supera el 30 % dels seus ingressos bruts anuals.

Send this to a friend