Bye bye cabina

L’any que comença significarà l’extinció d’un element que formava part del mobiliari urbà, però que, en caure en desús, pocs…

Portar-nos al retortero

La expresión popular portar-nos al retortero, localista y adoptada del castellano, define a la perfección la manera en la que…