La precarietat mata al treballador

Açò és un fet demostrat per la taxa de sinistralitat que venim patint.

No és casualitat que portem 5 anys de repunt en els accidents de treball, just des de l’última reforma laboral que va aplicar el Govern i que deixa al treballador en les pitjors condicions conegudes des de fa dècades.

En els anys de la bambolla immobiliària el creixement econòmic ‘acompanyava d’inversió, encara que escassa en moltes ocasions, en prevenció. No obstant açò ara, la prevenció s’ha convertit en una molèstia que interfereix en els plans econòmics d’algunes empreses.

De res han servit els 23 anys que portem amb la nostra Llei de Prevenció de Riscos Laborals. Anys en els quals els treballadors hem hagut de barallar per a fer complir amb una llei en la qual ningú creia. Anys de treball i obstinació en els quals avancem lentament però amb pas ferm per a tractar de salvaguardar la nostra salut i integritat i, de pas, augmentar d’aquesta manera la productivitat i eficiència en les plantilles de treball, perquè…

Si!!! Senyors empresaris…

La prevenció també els beneficia, les empreses no perden diners i obtenen beneficis si s’aplica una correcta Prevenció Laboral que minimitza al màxim o perquè no, eradica els accidents laborals i malalties professionals.

Tot aquest esforç es va evaporar amb la reforma laboral que diuen, ha portat la recuperació econòmica a costa de la major precarietat coneguda en democràcia. És hora , commemorant el 28 d’Abril dia mundial per la Seguretat i Salut en el treball tornarem a exigir, revertir la situació i tornar a la senda dels drets.

Des de CCOO proposem:

– Reforçar la figura del delegat de prevenció, així com establir delegats de prevenció territorials o sectorials
– Recuperar inversions en prevenció
– Derogar les normes que han impedit que tots els col·lectius tinguen el mateix grau de protecció de la seua salut, en particular les reformes laborals que han estès la precarietat.
– Reforçar els mecanismes de control del compliment de la legislació en matèria d’igualtat – Intensificar les polítiques actives en matèria de prevenció dotant amb els suficients mitjans econòmics i humans als organismes tècnics com l’ Institut Nacional de Seguretat i Higiene en Treball o els instituts autonòmics.

Paco Luque Romero és Responsable Salut Laboral i Medi Ambient CCOO

Send this to a friend