La desocupació baixa molt lleument al gener

En el sector serveis hi ha hagut un increment, amb 84 aturats més

Gràfic que mostra l’evolució de la desocupació a Alcoi en l’últim any (Font: Generalitat Valenciana)

En el primer mes de l’any 2021 s’ha produït un descens, molt lleu, de la taxa de desocupació a les comarques, amb 4 persones menys respecte a desembre, deixant la xifra en 12.150 aturats. A pesar que a nivell global, la dada és menor que al tancament de 2020, cal indicar que en el sector serveis s’ha produït un increment de 84 aturats més i 5 en la construcció. En l’altra cara de la moneda, està el descens de 64 persones en la indústria, de 26 en l’apartat de sense activitat econòmica, i de 3 en l’agricultura.

Quant als municipis, el descens més significatiu del mes de gener s’ha donat a Muro, on la xifra ha baixat en 30 aturats, situant la dada total en 709; a Ibi la xifra és de 14 aturats menys, i un total de 2.186; 8 persones menys hi ha en les llistes de l’atur en Banyeres, amb una xifra de 397; mentre que a Alcoi, el descens ha sigut encara més lleu, amb 2 aturats menys, la qual cosa comporta a un total de 5.651 persones desocupades.

En el cas concret d’Alcoi, la desocupació va baixar al gener en 20 persones en la indústria, mentre que va pujar en 29 en els serveis.

Així mateix, a nivell general, va descendir la xifra d’homes desocupats amb 14 menys, i per contra, la de dones va incrementar en 12. En aquest sentit, cal assenyalar que en el primer mes de l’any va descendir la desocupació en els menors de 25 anys en 50 persones, mentre que en els altres dos rangs d’edat, tant els majors de 44 anys, com entre 25 i 44 anys, la dada de l’atur va pujar en 23 i 25 persones respectivament. D’altra banda, la xifra ha incrementat en 24 persones a Onil, la qual cosa suposa l’augment més destacat de les comarques de L’Alcoià i El Comtat.

Gener també va tancar amb un major nombre d’aturats, encara que a penes significatiu, a Castalla i Cocentaina, amb 4 aturats més en cadascuna de les esmentades localitats, a causa dels serveis.

Send this to a friend