La patronal considera que “no hi ha motiu coherent que justifique la vaga convocada per CCOO”

Davant la convocatòria de vaga de CCOO respecte a les negociacions en el conveni del sector tèxtil, la patronal, on es troba ATEVAL (Associació d’Empresaris Tèxtils de la Comunitat Valenciana), ha emès un comunicat en el qual es mostra ferm enfront de la decisió de Comissions Obreres.

La patronal afirma que en l’última taula de negociacions, duta a terme el passat 27 de juny, “CCOO es va manifestar d’acord amb l’increment del salari mínim tèxtil proposat, i així consta en l’acta d’aquesta reunió”. Segons la patronal, aquest augment s’acosta molt a la petició de Comissions Obreres dels 14.000 euros. Aquesta oferta consisteix en “un increment salarial adequat a les circumstàncies del sector i de l’economia en general (2% en taules per a 2018 i 2019 i 1,8% per a 2020), un dia de lliure disposició suplementari a partir de 2020, a més de l’increment del salari mínim de conveni del 3% anual”.

Amb tot açò, la patronal considera que “no hi ha motiu coherent que justifique una convocatòria de vaga, excepte els interessos personals o d’altres índole aliena a la defensa dels treballadors. La proposta de CCOO respecte al salari mínim del sector s’ha modificat en l’últim moment perquè servisca d’excusa a una mobilització que no té cap fonament i que, desgraciadament, confirma la impressió de que aquest sindicat desitjava arribar a aquest moment per a cridar a la vaga en un sector tradicionalment poc conflictiu”.

Per la seua banda, UGT-FICA, també va emetre un comunicat en el qual es convocaven assemblees en diferents llocs d’Espanya per a explicar els punts del conveni aconseguit amb la patronal entre els quals apareixen “complement fins al 100% en els casos de IT per malaltia professional; s’ha aconseguit actualitzar i concretar la definició de 5º torn o gaudi de 21 de vacances de manera ininterrompuda en període estival”. Aquests punts se sumen als esmentats respecte al salari.

Send this to a friend