La pressió fiscal d’Alcoi està per davall de la mitjana autonòmica

El govern municipal defensa aquesta qüestió en la liquidació del pressupost de l'any passat

Imatge exterior de l’Ajuntament d’Alcoi (Arxiu)

L’Ajuntament d’Alcoi acaba de tancar el pressupost de 2020 amb un resultat positiu de 704.591 euros. Aquest resultat “posa de manifest en quina mesura els recursos pressupostaris de l’exercici han sigut suficients per a finançar les despeses”, assenyala la regidora d’Hisenda, Vanessa Moltó, qui remarca no obstant això que en 2020 es va produir un important descens dels ingressos provinents dels impostos a conseqüència de l’eliminació de diferents taxes o ajornament de pagaments, i un significatiu augment de les despeses vinculades a les subvencions i diferents ajudes.

En el cas de les previsions d’ingressos corrents on estan les taxes i impostos, hi ha un compliment del 93,68%, i es manté el nivell de recaptació del passat any amb un 87%. En el cas de despeses, si exceptuem les inversions parlem d’un compliment del 92%, i explicant-se hi ha un compliment general del pressupost de despeses del 70%.

Cal indicar pel que respecta a les inversions, que hi ha 5,3 milions executats d’un pressupost on es preveien inversions per 5,6 milions, per la qual cosa l’execució del pressupost es xifra en al voltant del 90 per cent. En aquest apartat, assenyalar que es ve d’una situació on els ajuntaments han sigut limitats per la regla de la despesa, que suposava que no es podia gastar més enllà del topall que fixava el Ministeri. Això ha provocat que els consistoris tinguen romanents pendents d’execució que per tant, afecten els percentatges d’execució.

Així mateix, quant al nivell d’endeutament, Alcoi està en el 43%, cosa que significa que continua en un nivell dels més baixos coneguts per aquest Ajuntament, només superat l’any passat amb un 41%.

Enguany, una part important del pressupost a més de les despeses previstes, són els ingressos que permeten fer realitat el pressupost. En aquest sentit, cal recordar les mesures aplicades en les ordenances fiscals que tenen a veure amb la bonificació d’impostos o taxes municipals, que en aquesta ocasió han sigut reforçades per a mitigar els efectes de la crisi econòmica derivada de la pandèmia.

Amb tot, el govern municipal defensa en aquest apartat que la pressió fiscal d’Alcoi està per davall de la mitjana autonòmica. En concret, segons informa la mitjana autonòmica en impostos directes se situa en 444,57, 43,29 en impostos indirectes i 123,08 en taxes i altres ingressos, mentre la mitjana local està per davall en tots aquests àmbits, sent de 415,18, 17,56 i 123,08 respectivament.

Malgrat això, des del govern també destaquen que els serveis que dóna aquest Ajuntament a la seua ciutadania estan per damunt de la mitjana autonòmica, i de la nacional. I posa com a exemple serveis com l’IVAM CADA, l’Àgora i el servei d’inserció laboral, l’oficina de comerç, biblioteques, el Centre Cervantes Jove, el Casal de Nadal, la Llotja com a espai expositiu i la gestió pública de l’Eduardo Latorre, entre altres.

Send this to a friend