La renda per càpita dels alcoians ha crescut un 13% des de 2013

Les últimes dades disponibles de l'Agència Tributària corresponen a l'exercici de 2020

La renda per càpita dels alcoians ha crescut un 13% des de 2013
Vista general d’Alcoi.

La renda per càpita és la dada que coneixem com els ingressos anuals de cada habitant i que, d’alguna forma, emprem per a valorar la riquesa d’una població.

Aquesta informació s’extrau de les estadístiques que l’Agència Tributària va publicant amb una certa periodicitat, i que en aquest cas correspon als municipis amb més de mil habitants.

En l’actualitat, les últimes dades disponibles són referents a l’exercici de 2020, i en ells, s’indica que Alcoi va registrar una renda bruta mitjana de 23.927 euros, la qual cosa suposa un descens de 722 euros respecte a l’any anterior. I és que, en 2019, aquesta dada va aconseguir el seu màxim a la nostra ciutat sobre la base de l’històric de la pàgina web Agència Tributària –que es remunta a l’any 2013–, amb 24.649 euros de renda bruta mitjana.

Precisament des de l’any 2013, la renda per càpita a Alcoi ha augmentat un 13,16%, amb una evolució bastant progressiva –tal com apareix en el gràfic de baix–, a excepció de 2020 quan va haver-hi un descens de la renda bruta mitjana.

En referència a les últimes dades de l’Agència Tributària, Alcoi ocupa el lloc 83 en el rànking autonòmic i el 1014 a nivell nacional, unes posicions inferiors a les d’anys anteriors, ja que, en 2019 aquests llocs van ser el 57 i 917, respectivament, i en 2018 van ser el 65 i el 969.

La renda per càpita dels alcoians ha crescut un 13% des de 2013
CREIXEMENT EN LA ZONA
Quant al creixement d’aquest valor econòmic en els últims anys, a Alcoi és on menys ha incrementat percentualment d’algunes de les principals poblacions de L’Alcoià i El Comtat, però la dada inicial de les quals, de 2013, era més alt respecte a aqueixes mateixes localitats de la comarca, que s’indiquen seguidament.

El creixement més destacat ha sigut el de Muro, amb un 28%, passant de 19.173 euros de renda bruta mitjana anual en 2013 a 24.629 euros en 2020. Li segueix Banyeres amb una pujada del 22%, del 21% ha sigut a Castalla; del 19% a Cocentaina i del 17% a Ibi.

Prenent com a referència les dades de 2020 i de 2019, únicament a Muro va incrementar la renda bruta mitjana d’un any a un altre, amb 1437 euros de pujada, mentre que en la resta va descendir aquest valor.

Cocentaina es va produir la baixada més significativa amb 1398 euros menys en aquest valor. El descens va ser de 552 euros a Ibi, de 548 a Castalla i de 133 en el cas de Banyeres.

Send this to a friend