L’Ajuntament d’Alcoi adquireix 30 llicències de software de llenguatge inclusiu Themis

És un corrector que detecta el llenguatge no inclusiu i aporta alternatives per a facilitar el compliment de la Llei

Reforma energètica de la Casa Consistorial alcoiana
Exterior de l’Ajuntament d’Alcoi.

L’Ajuntament d’Alcoi ha adquirit 30 packs de llicències de software de llenguatge inclusiu Themis. Es tracta d’un programari d’intel·ligència artificial que serveix per a evitar la discriminació de gènere en els textos. Es detecta el llenguatge no inclusiu, tant en valencià com en castellà, suggerint alternatives perquè es trien les paraules que millor s’adapten a cada necessitat.

L’objectiu d’aquesta acció és digitalitzar la tasca de detectar termes no inclusius o sexistes en els documents elaborats pel personal funcionari, permetent a partir d’una àmplia gamma d’alternatives, la seua correcció i substitució per uns altres no sexistes. Al seu torn, oferirà estratègies lingüístiques correctes i sense necessitat d’usar el llenguatge de manera confusa o artificial.

El programari s’instal·larà en ordinadors de diferents departaments de l’Ajuntament d’Alcoi, en funció de l’assiduïtat en la redacció de documents. La Unitat d’Igualtat serà l’encarregada de coordinar aquesta assignació.

La Llei orgànica 3/2007 de 22 de març per a la igualtat efectiva de dones i homes, en el seu article 14, indica els criteris generals d’actuació dels poders públics entre els quals trobem: “La implantació d’un llenguatge no sexista en l’àmbit administratiu i el seu foment en la totalitat de les relacions socials, culturals i artístiques”. D’igual manera, la Llei 9/2003, de 2 d’abril, de la Generalitat, per a la igualtat entre dones i homes, explica en el seu article 48 que les administracions públiques valencianes posaran en marxa els mitjans necessaris perquè tota norma o escrit administratiu respecte en la seua redacció les normes relatives a la utilització d’un llenguatge no sexista.

A més, amb aquest contracte es pretén satisfer la necessitat d’oferir una eina per a transformar textos a llenguatge inclusiu per a complir amb part dels objectius que es persegueixen des de la Unitat d’Igualtat i que contribueix a aconseguir el 5é Objectiu de Desenvolupament Sostenible de l’Agenda de les Nacions Unides 2030, una meta que aspira a aconseguir la igualtat de gènere en tots els seus vessants en 2030.

Send this to a friend