L’Ajuntament elabora el mapa de les addiccions a Alcoi

S'ha registrat un augment del consum de totes les substàncies legals i il·legals durant la Covid

L'Ajuntament elabora el mapa de les addiccions a Alcoi
La Unitat d’Alcohologia està situada en el Centre de Salut La Plaça.

L’Ajuntament d’Alcoi, a través de la Unitat de Prevenció Comunitària de Conductes Adictives (UPCCA), ha presentat els resultats de l’estudi elaborat en el marc de l’IV Pla de Drogodependències, amb l’objectiu de realitzar un diagnòstic previ sobre els problemes generats pel consum i abús de substàncies legals i il·legals i altres conductes addictives. L’estudi s’ha dut a terme mitjançant la realització d’una doble enquesta dirigida, d’una banda, a prop de 900 estudiants de 14 a 18 anys, i per l’altre, a mig miler de persones majors d’aquesta edat empadronades a Alcoi.

En primer lloc, quant a la xarxa assistencial de prevenció i tractament de les addiccions a Alcoi, formada per la pròpia UPCCA, juntament amb la Unitat de Conductes Addictives (UCA), Unitat d’Alcohologia, Fundació AEPA i entitats de suport com el GARA (Grup d’Alcohòlics Rehabilitats d’Alcoi), l’estudi conclou que l’estructura que existeix és “adequada a la grandària poblacional però amb infradotació de recursos humans (19 professionals) i econòmics per a atendre el conjunt de municipis el departament de Salut 15”. A més, l’informe revela “falta de coordinació i comunicació entre les entitats de prevenció, tractament integral i altres entitats i dels serveis socials municipals”, com també la inexistència d’una base de dades comuna que permeta monitorar a temps real l’evolució de les persones ateses i qualifica de “situació anòmala” respecte a altres departaments la separació de les unitats d’alcohologia i de conductes addictives.

Així les coses, en 2020 es van atendre a Alcoi 60 nous casos d’abús o dependència de l’alcohol, la qual cosa representa un increment en relació a l’any anterior, quan ja la taxa d’incidència se situava quasi cinc punts per damunt de la registrada en el conjunt de la Comunitat i, comparada amb la taxa nacional, la incidència a Alcoi quasi la duplica. També és superior quant a l’addicció a substàncies il·legals, un apartat en el qual no obstant això hi ha hagut una lleu millora respecte a 2019.

A més, l’estudi ressalta que en els últims anys la tendència assenyala cap a un increment de la proporció de dones ateses, però el major pes (80%) continua donant-se en homes. Igualment, es ve detectant major precocitat en l’atenció, amb una edat mitjana a Alcoi de 33 anys, enfront de quasi 36 en el conjunt d’Espanya.

I una altra dada destacable és l’elevada incidència d’addiccions com la ludopatia.

PRINCIPALS CONCLUSIONS
Quant al patró de consum de tabac entre els estudiants de 14 a 18 anys, l’estudi remarca la baixa prevalença en relació a la nacional, però existeix major ràtio entre les xiques de 16 o més anys estudiants de centres públics i convivents en llars monoparentals. Així mateix, es dóna major precocitat a Alcoi que a nivell nacional (13 anys).

En alcohol, es dóna similar prevalença que a nivell nacional i el 52% dels enquestats admet haver realitzat botelló en l’últim any, el 29,6% en l’últim mes (set punts percentuals per damunt de la mitjana nacional).

Respecte al cànnabis, el 20% ha consumit en alguna ocasió en la seua vida, registrant una prevalença cridanerament inferior al registre nacional de l’any 2019 (33%). A més, es detecta major prevalença entre els xics de centres públics, amb una edat d’inici fixada en 14’4 anys.

Amb tot, és important assenyalar que en general s’ha registrat un increment del consum de totes les substàncies legals i il·legals durant la pandèmia sobretot alcohol, cànnabis i cocaïna. En aquest sentit, l’estudi posa de manifest que en augmentar la freqüència de les activitats a l’aire lliure, llegir llibres i realitzar activitats que exploren la creativitat dels adolescents, la freqüència de consum de substàncies, especialment alcohol i cànnabis, es redueix significativament.

Pot llegir l’article complet en l’edició de El Nostre Ciutat del dissabte 25 de setembre de 2021.

Send this to a friend