L’Alcúdia s’oposa a una tanca que limita l’accés al seu nucli urbà

Els veïns demanen a l'Ajuntament de Cocentaina que ordene la retirada del tancat

L'Alcúdia s'oposa a una tanca que limita l'accés al seu nucli urbà
Pancarta posada pels veïns a l’entrada del nucli urbà.

Els veïns i veïnes de l’Alcúdia de Cocentaina van convocar la setmana passada una concentració en els terrenys afectats per les tanques que des de fa unes setmanes dificulten l’accés habitual amb vehicle a diverses àrees del nucli urbà de la pedania.

Els espais als quals es pretén limitar l’accés tenen la consideració de vial públic en sòl urbà, segons el vigent Pla General d’Ordenació Urbana de Cocentaina. En concret, les tanques s’han instal·lat al final del carrer la Font, adjacent al safareig de l’Alcúdia, i en el vial que transcorre de manera paral·lela al parc públic de l’Alcúdia, des de la carretera CV-793. Aquest vial permet l’accés als habitatges preexistents del nucli urbà tradicional de l’Alcúdia i, encara que ha estat durant molts anys pendent d’urbanització, ha sigut utilitzat durant tot aquest temps tant pels propietaris i habitants dels habitatges als quals dona accés com pel conjunt dels veïns i veïnes de l’Alcúdia. A més, es tracta de l’únic accés viable a vehicles d’emergències i a altres serveis essencials. Igualment, permet accedir a un dels escassos punts del nucli que pot ser utilitzat com a àrea d’aparcament, tant pels veïns i veïnes com pels visitants i els usuaris del parc adjacent i de les instal·lacions esportives municipals que existeixen.

Els tancaments, col·locats a instàncies dels propietaris dels terrenys i amb l’aprovació de l’Ajuntament de Cocentaina, “tenen com a objectiu evident impedir el lliure trànsit de vehicles per aqueix vial”, asseguren els veïns.

Segons han explicat els regidors responsables de les àrees d’urbanisme i pedanies als mitjans de comunicació i als veïns i veïnes de l’Alcúdia (en reunió informativa sol·licitada per aquests i celebrada en data 5 d’abril de 2022) el que pretén l’Ajuntament és supeditar l’execució d’aqueix vial públic al desenvolupament urbanístic de tota la unitat d’execució. Per això, els veïns insten l’Ajuntament que ordene la retirada immediata de les tanques instal·lades i que, “de manera urgent”, inicie els tràmits necessaris per a adquirir els espais lliures i viaris afectats i execute les obres d’urbanització necessàries per a condicionar l’esmentat vial públic previst en el PGOU de Cocentaina.

Send this to a friend