L’Arxiu Municipal sumarà un milió de pàgines digitalitzades

El treball el faran gratuïtament els autors de la major base de dades sobre genealogia

Treballs de digitalització de documents.

Aquest mes d’agost han començat els treballs de digitalització de bona part de l’Arxiu Municipal d’Alcoi, gràcies al conveni subscrit al març entre l’Ajuntament i Family Search International, una entitat sense ànim de lucre radicada a Salt Lake City, Utah, els EUA, la finalitat del qual és la conservació i publicació de documents de valor històric i genealògic. La declaració d’alarma sanitària va paralitzar l’inici dels treballs, més encara quan els equips tècnics no podien desplaçar-se des de Frankfurt per problemes de logística.

Els registres a digitalitzar tenen un valor històric, perquè, com a mínim, superen els 70 anys d’antiguitat i, per tant, estan emparats per la Llei de Patrimoni Històric Espanyol que permet la consulta i difusió de la documentació pública de valor històric que supere com a mínim els 50 anys d’antiguitat, així com el que dicta específicament la Llei de la Generalitat Valenciana, sobre Arxius.

Segons estimacions tècniques del mateix Arxiu Municipal d’Alcoi, es calcula que la documentació a digitalitzar representa un volum aproximat d’unes 899.556 pàgines, la qual cosa suposaria (a preu de mercat) una inversió superior als 150.000 euros. Mentrestant, Family Search International assumeix tot aquest cost desplaçant equips humans i tècnics a l’Arxiu Municipal d’Alcoi per a fer aquest treball de digitalització, i es compromet a entregar còpia de tot el treball realitzat.

Entre la documentació a digitalitzar hi ha padrons de veïns, expedients de reemplaçaments militars, cèdules d’empadronament, registres d’inquilins, registres de cèdules de veïnatge, relacions del Registre Civil, censos electorals i registres d’inhumacions.

Send this to a friend