Les intervencions de violència de gènere van incrementar quasi un 20%

En 2021, a la Policia Local se li van assignar una mitjana de 45 casos per al seu seguiment específic

Les intervencions de violència de gènere van incrementar quasi un 20%
Dependències de la Policia Local d’Alcoi.

La xifra global d’assistències de la Policia Local d’Alcoi relacionades amb la violència de gènere va augmentar l’any passat, tal com apareix en la memòria anual de 2021.

Aquesta afirmació s’extrau de les dades de la citada memòria, deixant a un costat la mitjana mensual d’intervencions vinculades al programa Viogén. Així ho explica l’edil de Seguretat, Raül Llopis: “conforme està acordat el programa amb Subdelegació del Govern i la Policia Nacional, es determina una quantitat de casos segons el destí”, tenint en compte per exemple la població. És per això que, a Alcoi, la mitjana mensual d’assistències de seguiment de casos és de 100, xifra que es manté respecte a anys anteriors. En el cas del passat any, 87 d’aqueixos casos van comptar amb mesures judicials, i en els altres 13, aqueixes mesures ja havien finalitzat o encara no havien sigut concedides.

D’aqueix centenar de casos, es van comptabilitzar un total de 3 víctimes menors d’edat.

Així, segons s’explica en la memòria, a la Unitat Especialitzada en violència de gènere i domèstica de la Policia Local d’Alcoi (UVID), se li van assignar directament una mitjana de 45 casos per al seu seguiment específic –en 2020 aqueixa xifra va ser de 34–.

D’altra banda, referent a la resta d’assistències, moltes d’elles van incrementar en 2021, respecte a 2020, com per exemple i de forma destacada, l’acompanyament a jutjats, passant de 99 a 139. També van augmentar les assistències per trencament de mesures cautelars i condemna –de 34 a 41– i les referides a altres casos de violència –Ordres de Protecció en vigor–, de 36 a 38.

Així mateix, quant a les consultes sobre violència de gènere i sobre violència domèstica, van passar –en total–de 2100 fa dos anys a 2500 en 2021.

A nivell general, sense incloure els 100 casos del programa Viogén, la resta d’assistències van incrementar un 19,77%. passant de 263 en 2020 a un total de 315 l’any passat.

Send this to a friend