Les proves de la Junta Qualificadora de Coneixements del Valencià seran en IES Cotes Baixes

La Comissió Examinadora d’Alcoi ha informat del canvi d’ubicació de les proves

Les proves de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià seran en IES Cotes Baixes
Intitut Cotes Baixes d’Alcoi
Un any més, s’aproxima la data dels exàmens que organitza la Direcció General de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme de la Generalitat Valenciana per a l’obtenció dels diferents certificats oficials administratius de coneixements de valencià, proves que tindran lloc durant els pròxims tres dissabtes d’octubre i també el primer dissabte del mes de novembre.
Tanmateix, aquest any 2022 les proves presenten grans novetats respecte d’anteriors convocatòries: la més important, sense dubte, és la celebració de la part escrita de tots els nivells en un mateix dia, en concret el dissabte 15 d’octubre. Just aquest dia 15 d’octubre tindrà lloc l’avaluació de les àrees de comprensió escrita, de comprensió oral, d’estructures lingüístiques i d’expressió i interacció escrites, tant dels nivells B1 i C1, en torn de matí a les
9.00 h, com dels nivells A2, B2 i C2, en torn de vesprada a les 16.00 h.
A banda, la Comissió Examinadora d’Alcoi ha informat del canvi d’ubicació de les proves, unes proves que a Alcoi han estat celebrant-se durant els últims 30 anys a l’EPSA, i que ara, en 2022, canvien a l’IES Cotes Baixes, just a l’entrada del Polígon Industrial Cotes Baixes, en concret al carrer C.
Segons el president de la Comissió, Vicent Santamaria, aquest canvi es produeix per motius logístics i organitzatius, ja que la majoria dels centres d’examen estan ubicats en espais la titularitat dels quals pertany a la Conselleria de Cultura, Educació i Esport. Així mateix, anunciava que s’ha enviat un correu a totes les persones inscrites perquè siguen sabedores d’aquest canvi.
Finalment, informava que s’ha preparat un ampli dispositiu de seguretat entre policia local i protecció civil per a coordinar l’afluència de les vora 1.000 persones que s’espera que assistisquen durant tota la jornada del pròxim dissabte 15 d’octubre.

Send this to a friend