L’Ivace subvenciona un màxim del 90 % de les despeses de consultoria estratègica per a la internacionalització

Pimes de la Comunitat Valenciana

L’Ivace subvenciona un màxim del 90 % de les despeses de consultoria estratègica per a la internacionalització de les pimes

Les empreses de la Comunitat Valenciana poden sol·licitar a partir d’aquest dimarts, 7 de març, les ajudes de l’Ivace per a la millora de la gestió de la internacionalització de les pimes de la Comunitat Valenciana.

El conseller d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, Rafa Climent, ha explicat que aquestes ajudes compten amb una dotació de 2.439.900 euros i pretenen impulsar la internacionalització de les empreses de la Comunitat Valenciana a través del suport de les despeses relacionades amb processos de consultoria estratègica especialitzada.

“La novetat en aquest exercici és que es reforça l’ajuda econòmica a les empreses en incrementar el percentatge de suport al 90 %”, ha indicat Climent.

Aquestes ajudes de l’Ivace, que compten amb finançament europeu a través del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER), complementen les ajudes de la Direcció General d’Internacionalització dirigides a secundar tota una sèrie de despeses de les empreses en el desenvolupament del seu procés d’internacionalització.

Ajudes Ivace

Les despeses subvencionades en aquestes ajudes d’Ivace Internacional són les vinculades a consultories estratègiques dirigides a millorar la gestió de la internacionalització de l’empresa i la seua posició competitiva internacional.

Entre les consultories incloses figuren les dirigides a definir l’estratègia d’internacionalització, entre les quals s’inclouen les consultories per a definir l’estratègia exportadora, l’estratègia sobre compra pública internacional, la dirigida al posicionament de marca i la seua comunicació internacional, i la consultoria per a la implantació en mercats exteriors.

A més, també hi estan incloses les consultories sobre digitalització de l’activitat internacional, màrqueting digital i canals en línia de comercialització en l’exterior, i la dirigida a assolir el creixement sostenible de l’activitat internacional.

Per a accedir a aquestes ajudes, les empreses amb seu social a la Comunitat Valenciana podran presentar un projecte que incloga una o més consultories estratègiques, que s’han de desenvolupar entre l’1 de gener i el 31 de desembre de 2023 i no poden haver finalitzat abans de la data de presentació de la sol·licitud.

Les ajudes seran d’un màxim del 90 % de les despeses elegibles (IVA exclòs) —novetat en 2023— i correspondran a les despeses que s’especifiquen com a subvencionables en la convocatòria, amb un import màxim dels costos subvencionables de 30.000 euros.

Les empreses poden sol·licitar aquestes ajudes en dos trams temporals. El primer termini comença aquest dimarts, 7 de març, i conclou el 31 de maig de 2023, i el segon termini comença l’1 de juny i conclou el 15 de setembre.

Les empreses interessades poden sol·licitar les ajudes a través de la web de Ivace.

Send this to a friend