L’ocupació juvenil es recupera després del fort impacte de la pandèmia

El recentment aprovat Pla Jove local posa en relleu que un dels aspectes que més preocupa els joves de la ciutat és l'ocupació

L'ocupació juvenil es recupera
Una jove treballadora en un establiment hostaler de la ciutat. ARXIU

En termes d’ocupació, la pandèmia ha tingut un impacte més negatiu en la població jove –menor de 25 anys– que en altres grups, especialment durant els primers mesos, però també al llarg de l’any posterior. Així ho posa de manifest l’estudi realitzat a l’hora d’elaborar el Pla de Joventut Municipal d’Alcoi, un document aprovat recentment en el qual s’analitzen des d’un punt de vista sociològic el context en el qual viuen els joves alcoians, les seues inquietuds, i les polítiques locals enfocades a aquest col·lectiu, que representa una cinquena part de la població total empadronada a Alcoi.

I en aquest estudi, l’ocupació, juntament amb les parcel·les d’oci, formació i accés a l’habitatge, són els aspectes que més preocupen els joves de la ciutat sobre la base de l’enquesta realitzada.

En general, la pandèmia ha repercutit de manera clara i negativament en l’ocupació, com el demostra l’increment interanual de l’atur entre 2020 i 2019. En concret, parlant de la desocupació juvenil, segons l’informe, al juny de 2020 hi havia a Alcoi un 91% més d’aturats joves que en el mateix mes de l’any anterior. No obstant això, cal assenyalar que aquest augment va ser menys acusat a la ciutat que l’experimentat per la província d’Alacant en el seu conjunt, que va ser d’un 113%, segons dades de Labora recopilades en el Pla de Joventut.

Mentrestant, al juny d’aquest any passat es va registrar una caiguda significativa de la desocupació jove a Alcoi, però és a nivell provincial on s’aconsegueix un ritme més constant de la contractació entre març i juny, motivada per l’inici de la campanya turística i la relaxació de les restriccions per la crisi sanitària.

En canvi, a Alcoi i en aqueixa mateixa data (juny de 2021), el sector industrial representa el 31% de les noves contractacions, i s’eleva fins al 40% a la comarca. No obstant això, en el conjunt de la província o de la Comunitat Valenciana, els percentatges per a aquest sector són molt inferiors: del 12% i del 13,5% respectivament.

CONDICIONS DE CONTRACTACIÓ

L’informe sobre aquest àmbit del Pla Jove Municipal revela que l’ocupació en aquest col·lectiu –com també en la resta però més acusat encara en aquest tram d’edat– es caracteritza per la temporalitat: el 47% dels enquestats d’entre 24 i 30 anys que treballen afirma comptar amb un contracte temporal (a jornada parcial o completa), enfront d’un 37% que ho té de tipus indefinit.

A més, com a dada significativa, només el 51% reconeix que el treball que té (o l’últim que va tindre) està molt o bastant relacionat amb els seus estudis, prop del 30% “gens relacionat”, i el 19%, “una mica” relacionat.

REPRESENTA EL 7,4% DEL TOTAL

Els 357 aturats menors de 25 anys corresponen al 7,4% del total d’aturats a Alcoi, que al tancament de 2021 –última dada disponible– se situava en 4.798 persones. D’aquests, l’atur femení afecta al 55,4% de les joves, una proporció molt inferior al percentatge de parades en general enfront de desocupats homes, que a Alcoi supera ja el 62%.

Per grups d’edat, el més perjudicat és el de majors de 45 anys (57,6%), seguit del tram de 25 a 44 (35%) i ja molt per darrere l’esmentat 7,4% dels menors de 25. Aquesta xifra, no obstant això, està cinc punts per damunt de la dada provincial, mentre que se situa lleugerament per davall al del conjunt de la Comunitat.

Remarcar el descens experimentat, ja que el 2021 va començar amb 507 aturats joves i al juny de 2020, en plena pandèmia, es va aconseguir la històrica xifra de 605 aturats menors de 25.

Send this to a friend