L’OMIC ha recuperat un total de 29.200 euros

Els sectors més reclamats continuen sent els subministraments bàsics (telefonia, electricitat i gas)

L'OMIC ha recuperat un total de 29.200 euros
L’Oficina d’atenció al consumidor es troba en l’entrada a la plaça de Dins.

L’Oficina Municipal d’Informació al Consumidor (OMIC) d’Alcoi ha recuperat aproximadament 29.200 euros en reclamacions ateses a la ciutadania. La quantitat és un 32% major (uns 7.150 euros més), respecte al total recuperat en la primera part de l’any.
Encara que aquest semestre s’ha caracteritzat per un lleuger descens del nombre de consultes respecte de l’anterior (unes 200 menys), des de l’OMIC informen que, en canvi, s’ha produït un lleuger augment de reclamacions tramitades (unes 25 més) respecte del semestre anterior.
Els sectors més reclamats continuen sent els subministraments bàsics (telefonia, electricitat i gas) degut, sobretot, a l’augment de preus de l’energia, a l’abús de lectures estimades per part de la companyia distribuïdora i, en conseqüència, a l’elevada facturació d’una vegada de l’energia no facturada durant tot aqueix temps.
A aquests se suma el sector de compres per internet, que se situa ja de manera habitual entre els més reclamats, a conseqüència de l’increment de serveis en línia.

Send this to a friend