Personal investigador valencià monitoritza de continu la Covid-19 a la recerca de mutacions que alteren la seua resistència a les vacunes

De moment, no s'ha detectat la variant britànica

Visita recent del president Ximo Puig i la consellera de Sanitat a la Fundació Fisabio.

Investigadors i investigadores valencians monitoritzen de manera permanent el virus SARS-CoV-2, causant de la COVID-19, a la recerca de mutacions que modifiquen la seua virulència, la seua capacitat d’infectar a les persones o la seua resistència davant les vacunes. En aqueix sentit, han rebut 10.000 mostres procedents d’hospitals de tota Espanya i ja han aconseguit més de 5.000 seqüenciacions del genoma del virus. De moment, els equips valencians no han detectat a Espanya la variant britànica, a la qual s’atribueix una major capacitat de transmissió, però no una major gravetat de la malaltia.

El grup de treball està liderat per especialistes de la Fundació Fisabio i de l’Institut de Biomedicina de València del Consell Superior d’Investigacions Científiques, que treballen al costat de professionals de l’Institut de Biologia Integrativa de Sistemes, també del CSIC, i de la Universitat de València. Aquest personal expert col·labora amb més de 40 unitats de microbiologia clínica d’hospitals de tota Espanya i centres de seqüenciació per a monitorar de forma continuada l’evolució del virus al nostre país.

Des de maig, aquests i aquestes professionals estan seqüenciant el virus de manera ininterrompuda. Han rebut unes 10.000 mostres i ja han processat i obtingut més de 5.000 seqüències del coronavirus. La informació que obtenen es comparteix amb la resta de la comunitat científica internacional amb un únic objectiu: entendre millor el virus i vigilar si experimenta mutacions que poden fer-ho més agressiu o resistent enfront de les vacunes que estan en investigació o s’han desenvolupat ja.

Eixa col·laboració científica és la que ha possibilitat la troballa de la variant de Regne Unit que, segons dades preliminars, es transmet amb més facilitat, però no és més mortal ni provoca una forma més greu de la malaltia o redueix l’eficàcia de les vacunes.

«La variant identificada a Regne Unit té 17 mutacions i alguna d’elles podria estar implicada en certa pèrdua d’activitat d’algun dels molts anticossos que es generaran en les persones que siguen vacunades. Per tant, no sembla que globalment comprometa l’eficàcia de la vacuna», ha explicat Fernando González Candelas, investigador de l’Àrea de Genòmica i Salut de Fisabio.

Els mostrejos realitzats pels investigadors i investigadores de la Comunitat Valenciana no han detectat de moment la presència de la variant britànica del coronavirus en les mostres procedents de les més de 40 unitats de microbiologia clínica d’hospitals de tota Espanya i centres de seqüenciació que col·laboren amb ells. No obstant això, per a confirmar aquest extrem, l’equip de treball ha intensificat els mostrejos i les seqüenciacions que realitza.

Send this to a friend