Realitzen un estudi sobre vulnerabilitat social

La intenció és recaptar informació sobre la situació actual d'habitabilitat

L'Ajuntament destina 93.000 euros a ajudes de l'habitatge
Vista general d’Alcoi.

A proposta dels tallers participatius dels Laboratoris de l’Observatori Municial de l’Habitatge d’Alcoi (OMHA), durant aquestes setmanes s’està duent a terme un estudi-diagnòstic sobre vulnerabilitat social i condicions d’habitabilitat a la nostra ciutat.

La intenció d’aquesta iniciativa és millorar la planificació i organització en la política i ajudes d’habitatge.

Per a això, està prevista la realització de 800 enquestes durant quatre setmanes i mitja a persones majors de 25 anys residents a Alcoi mitjançant un qüestionari estructurat aplicat telefònicament (CATI), sent el disseny mostral aleatori estratificat i amb afixació proporcional per zona.

A través d’aquestes enquestes es pretén obtindre informació sobre la situació actual, és a dir, tipus d’habitatge, grandària, accessibilitat o nucli de convivents; així com el grau de satisfacció amb aquestes condicions, necessitats i expectatives en matèria d’habitatge. També les característiques de la demanda, les condicions d’adquisició, el rang de preus assumibles, finançament…

A més, es vol esbrinar el grau de coneixement sobre les ajudes en matèria d’habitatge.

Send this to a friend