Recta final per a la delimitació de la protecció del Molinar

En 2008 la Confederació va plantejar una sèrie de correccions al perímetre inicial

La falta de pluja deriva en el bombament d'aigua en el Molinar
Cúpula del brollador del Molinar. | ARXIU

La Junta de Govern d’Alcoi va aprovar la setmana passada el document de ‘Realització de les proves físiques, anàlisis i elaboració de la documentació del perímetre de protecció de l’aqüífer del Molinar 2020’. Aquest document va ser encarregat a una empresa especialista en treballs hidrogeològics, per a donar solució als elements especificats per l’Institut Geològic i Miner Espanyol (IGME) en 2008. L’empresa va fer els treballs físics d’anàlisis, estudi i propostes de millora durant el segon semestre de l’any 2020. Aquesta tasca s’ha plasmat en el document aprovat ara per l’Ajuntament d’Alcoi.

Ara se sol·licitarà a la Confederació Hidrogràfica del Xúquer (CHJ) l’aprovació definitiva de la delimitació del perímetre de protecció de l’aqüífer. “Aquesta era una reivindicació que portàvem en el programa electoral. Recordem que l’aqüífer del Molinar representa més del 70% del proveïment d’aigua potable per a la ciutat i la zona del Canal és la conca de recepció que alimenta l’aqüífer i que per tant ha de consolidar-se la seua protecció per a futures actuacions en la zona, restringint o prohibint gradualment les activitats susceptibles de modificar la qualitat de l’aigua subterrània”, destaca el regidor de Transició Ecològica, Jordi Silvestre.

DIVERSES ZONES DE PROTECCIÓ
És important indicar que es creen una sèrie de zones de protecció: zones de protecció sanitària i restriccions absolutes, zona de protecció microbiològica i de restriccions moderades i zona de dilució i control. En aquestes zones, en funció de la seua proximitat respecte a la captació, es poden limitar, regular o controlar determinades activitats potencialment contaminants.

Recordar que en 2004 l’Ajuntament d’Alcoi va contractar l’empresa EVREN per a la primera proposta de delimitació del Molinar. Un any després, es realitza, a petició de la CHJ, una ampliació de l’estudi, al mateix temps que la Universitat de les Illes Balears realitza una anàlisi de la zona i redacta un document on revisa els treballs encarregats per l’Ajuntament, presenta unes conclusions amb aspectes a tindre en compte i proposa una revisió del perímetre de protecció exposat.

Posteriorment, la Confederació remet tota la informació consistent en el perímetre proposat per l’empresa EVREN, l’estudi de les Illes Balears i també un informe redactat per la Universitat Politècnica de València en 2002 a l’IGME, i després d’analitzar el perímetre de protecció proposat per l’Ajuntament, planteja en 2008 unes correccions a realitzar. El document actual dóna solució a aquests punts que es va indicar que calia revisar fa 13 anys.

Send this to a friend