Renovaran l’exposició permanent del Museu Arqueològic de Banyeres

Renovaran l'exposició permanent del Museu Arqueològic de Banyeres

El Museu Arqueològic Torre de la Font Bona ha realitzat un inventari de les peces del jaciment de Serrella amb la intenció de renovar la seua exposició permanent. El de Serrella és, probablement, el jaciment més important que hi ha en Banyeres ja que en ell es van assentar totes les cultures des del Neolític fins a l’Edat mitjana. De fet encara conserva murs de maçoneria que han sigut considerats com a llenços de muralla així com uns altres que havien de correspondre a habitatges de diferents èpoques.

Donacions d’excursionistes

La major part dels materials disponibles procedeixen de les excavacions arqueològiques que es van fer en la dècada dels seixanta per un grup d’aficionats de la localitat. També hi ha materials procedents de donacions d’excursionistes que visiten el jaciment, altres derivats de la recuperació de peces espoliades i altres obtinguts després dels sondejos realitzats per l’Institut Universitari d’Investigació en Arqueologia i Patrimoni Històric de la Universitat d’Alacant, entitat que té subscrit un conveni amb l’Ajuntament per a realitzar actuacions en el jaciment. Aquest centre cultural compta també amb una important col·lecció de peces arqueològiques corresponents a la Prehistòria i l’Edat mitjana procedents d’altres jaciments situats en la població. D’altra banda, la torre on s’alberga, d’origen medieval i del segle XV, constitueix també un element de gran atractiu turístic.

Send this to a friend