Sanitat actualitza les mesures enfront del coronavirus en els col·legis

S'inclou com a novetat l'ús de màscares quirúrgiques o FFP2 en el professorat quan atenga alumnat de 0 a 3 anys

El Consell afirma que la volta a les aules s'ha produït amb "normalitat"
Imatge d’arxiu d’una aula d’un centre educatiu.
La conselleria de Sanitat de la Generalitat Valenciana ha procedit a l’actualització del protocol de protecció i prevenció enfront de la transmissió i el contagi de la Covid-19 en els centres educatius, sobre la base de les últimes recomanacions del Ministeri de Sanitat i també d’altres novetats normatives.
En aquesta actualització s’insisteix en la important de ventilar correctament i es detalla com fer-ho. A més, s’explica com procedir amb l’alumnat i professorat que té patologies cròniques.
També s’explicita que en el cas que un menor no puga usar màscara per alguna de les exempcions previstes, s’intensificaran la resta de les mesures de prevenció “sense que aquesta situació puga interferir en el seu dret a una educació presencial”.
Aquest document incideix en l’ús correcte de les màscares a partir dels 6 anys, i les recomana entre els 3 i els 6.
També s’inclou com a novetat l’ús de màscares quirúrgiques o FFP2 en el professorat quan atenga alumnat que no use màscara (0-3 anys) o amb necessitats especials, a més de quan acompanye a alumnat amb símptomes sospitosos.
El nou protocol s’adequa a la resolució del 25 de febrer quant a activitat física, i es permet participar en activitats esportives grupals i en entrenaments esportius, amb un màxim de 4 persones esportistes. S’incideix, així mateix, en què les activitats esportives grupals i els entrenaments esportius es desenvoluparan, en tot cas, sense públic.

Send this to a friend